Warning: Division by zero in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php on line 1191

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php:1191) in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/enhanced-wordpress-contactform/wp-contactform.php on line 276

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php:1191) in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/enhanced-wordpress-contactform/wp-contactform.php on line 276
De gemeenteraad vergadert 23 mei 2011 « Hacked by M.e-dz
www.weer.nl

De gemeenteraad vergadert 23 mei 2011

De eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad Kaag en Braassem is op maandag 23 mei 2011 in het gemeentehuis van de gemeente Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. De agenda voor de vergadering is als volgt:

Visiedocument “Herpositionering taken ISDR”
Nieuwe ontwikkelingen maken het voor het AB van de ISDR en voor de raden van de deelnemende gemeenten noodzakelijk om het nut en de doelmatigheid van de uitvoering van de gemeenschappelijke regelingen af te wegen. In het visiedocument wordt aangegeven op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan het huidige takenpakket van de ISDR.

Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart
Tijdens de raad van 18 april is middels een voorstel van orde het voorstel aangehouden. Het college wordt verzocht inzichtelijk te maken welke minimale eisen (van provincie en rijk) er zijn voor het archeologiebeleid.

Bestuursakkoord 2011-2015
Het onderhandelaarsakkoord is een akkoord tussen het Rijk, de VNG, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. Met het akkoord wordt een beweging doorgezet waarin gemeenten nog beter tot hun recht komen als eerste overheid. Het takenpakket van de gemeente wordt versterkt, met name op het terrein van werk, zorg en jeugd. Over dit akkoord wordt gesproken en gestemd tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG op 8 juni.

De onderstaande stukken zijn niet ter bespreking in de raad geagendeerd:
a. Rechtmatige uitvoering Algemene Subsidieverordening Jacobswoude
b. Wijziging gemeenschappelijke regeling Milieudienst West-Holland
c. Verordening Wet sociale werkvoorziening
d. Regionaal risicoprofiel

De complete agenda, inclusief alle vergaderstukken voor deze vergadering, kunt u vinden in de vergaderkalender

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Advertentieblok 3