Warning: Division by zero in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php on line 1191

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php:1191) in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/enhanced-wordpress-contactform/wp-contactform.php on line 276

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php:1191) in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/enhanced-wordpress-contactform/wp-contactform.php on line 276
Nieuwe Wetering, Streekplan, « Hacked by M.e-dz
www.weer.nl

Een kwalijke zaak van Geestelijke Milieuverontreiniging

Uit een artikel in het Alphens Dagblad van 26 september 1974 blijkt dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voorlopig geen toestemming willen verlenen aan het gemeentebestuur van Alkemade voor de vestiging van een tuinbouwgebied in Nieuwe Wetering.

Met meer dan 150 handtekeningen zouden de inwoners van Nieuwe Wetering geprotesteerd hebben tegen de de vestiging van dit tuinbouwge-bied, terwijl bij Gedeputeerde Staten ook een protest in binnengekomen van de nieuwe politieke groepering “Progressief Alkemade”. De raad van Alkemade zou niet aan ‘structuurstudie” hebben gedaan.

Het gaat hier over een gebied waar sinds vele jaren al glastuinbouw bestaat, terwijl het ook reeds vele jaren toegestaan is op deze gronden glasopstan-den op te richten. Blijkens grondkartering zijn deze gronden -evenals in de Gogerpolder- uitermate geschikt voor tuinbouwcultures.

Bij de voorbereiding van het streekplan Plassengebied werd bij herhaling gepleit om dit gebied als reservegebied te behouden als uitwijkmogelijkheid voor het centrum Roelofarendsveen. In verband met sanering in het oude gebied en als gevolg van opdringende recreatie is er grote behoefte aan een dergelijke uitwijkmogelijkheid. Blijkens uitlatingen van het lid van Provinciale Staten, onze plaatsgenoot de heer J.M.Nooij, werd beloofd dat Gedeputeerde Staten en de gemeente Alkemade in nader overleg zouden treden over de afronding van dit gebied. De gemeente Alkemade heeft reeds vele jaren  in dit gebied grond in bezit en heeft dit nu ter verkoop aangeboden aan plaatselijke bloementelers. Feitelijk is tegen deze verkoop nu actie gevoerd. Op grond van deze actie is Gedeputeerde Staten voorlopig door de knieën gegaan, en wordt een voor ons gebied belangrijke ontwikkeling tegen-gehouden. Wij kunnen dit niet anders kenschetsen als een KWALIJKE ZAAK.

Een kwalijke zaak van een aantal ingezetenen van onze gemeente die, zon-der zich te oriënteren betreffende  de problemen waar hun mede-ingezete-nen mee worstelen, maar actie voeren. En daarmee hun naaste benadelen. Het is onbegrijpelijk wat voor bezwaren men kan hebben tegen een zekere “afronding” van het tuinbouwgebied in Nieuwe Wetering. Landschappelijk is Nieuwe Wetering bepaald geen mooi dorp. Verspreid liggen er een aantal glasbedrijven. Welk bezwaar kan er tegen bestaan om daar een afgerond geheel van te maken ?

Waarom maken deze actiegroepen geen bezwaar tegen de ontwikkeling langs de Galgenkade, waar succesievelijk de ene akker na de andere  vol-gestampt wordt met caravans? Waarom heeft men niet geprotesteerd toen in het water van de Braassemermeer hoogbouw tot stand kwam, terwijl in het hele gebied geen hoogbouw wordt toegestaan.

Gedeputeerde Staten verlangen van het gemeentebestuur een studie waaruit “de noodzaak van tuinbouwvestiging in Nieuwe Wetering” wordt aangetoond. Er zal dus een rapport moeten komen waaruit blijkt de wen-selijkheid van het tuinbouwgebied in Nieuwe Wetering. Dit lijkt ons voor het gemeentebestuur van Alkemade niet moeilijk. Daarbij lijkt het ons wel nodig dat de kwekers in Alkemade nu eens duidelijk laten blijken hoe ze erover denken. Volgens ons zijn er vele kwekers, vooral jonge kwekers, die graag een bedrijf willen opzetten op een goede kavel. Op dezelfde wijze als in de Gogerpolder. Het reservegebied dat in de Gogerpolder lag is ons reeds afgepakt ten behoeve van de woningbouw.

Laten alle kwekers, die serieus belangstelling hebben, actief worden en bij het gemeentebestuur kenbaar maken dat wij het tuinbouwgebied in Nieuwe Wetering nodig hebben. Dan kan het gemeentebestuur het niet moeilijk hebben om de noodzaak van dit tuinbouwgebied aan te tonen. Laten wij er met elkaar voor zorgdragen dat de belangen van ruim 300 kwekers in Roelofarendsveen niet geschaad worden door een klein aantal buiten-staanders die in de weer zijn voor het milieu maar niet beseffen dat ze het geestelijk milieu in onze gemeente sterk verontreinigen”

Met dit artikel opende het E.M.M.conctactblad ( 8e jaargang, no 10, oktober 1974), het huisorgaan van de coöperatieve bloemenveiling Eendracht Maakt Macht, Roelofarendsveen. Het was van de hand van A.R Meima, de directeur van de veiling.

De onjuistheden, onvolledigheden, misvattingen en verkeerde voorstelling van zaken in dit artikel zullen we maar met rust laten. Het zal je maar voor de voeten geworpen worden als inwoners van Alkemade: je wordt betiteld als buitenstaanders die voor geestelijke milieuverontreiniging zorgen. In totaal 150 inwoners uit Nieuwe Wetering en de toen nog actiegroep Progressief Alkemade maakten bezwaar bij G.S. tegen gemeentelijke grondverkoop die het uitzicht en het aanzicht van Nieuwe Wetering zouden schaden. Zowel G.S. als vier jaar later de Kroon gaven de reclamanten gelijk. Blijkbaar  was de geest van G.S. en de Kroon ook verontreinigd.

Dat het derde tuinbouwgebied daar vier jaar laterin 1978 in verkleinde vorm(37 ha) toch kon komen, is een kwestie van één stem geweest. Met 38 tegen 37 stemmen nam Provinciale Staten een amendement aan waardoor Nieuwe Wetering toch zeer tegen de zin van veel inwoners(178 maakten bezwaar bij de gemeenteraad en 165 bij Provinciale Staten) landschappelijk er zwaar op achteruit ging. Bewoners van de Achterweg verloren het uitzicht op de weilanden en kregen er kassen voor in plaats. Misschien nog wel grotere horizonvervuiling dan een hoogspanningsleiding, die wat mij betreft ook beter onder de grond kan. Ook in de politiek slaan de hazen soms onverwachte haken.

Is het derde tuinbouwgebied nu echt nodig geweest ? Hoewel het gemeente-bestuur beweerde dat het voor uitplaatsing van Veense tuinders was, bleek dit al vanaf het begin niet zo te zijn. Anno 2011 ligt er nog 7 hectare braak, zijn er drie hoveniersbedrijven gevestigd en moet je de Veense kwekers er met een lantaarntje zoeken.             

Het is duidelijk dat de heer Meima( God hebbe zijn ziel. Vast!) een faux pas beging met de woorden die hij gebruikte. Dat kan iedereen gebeuren. Toen ik hem er een keer op aansprak, bleek zijn mening nog niet zover gewijzigd  dat hij maar een begin van excuus wilde overwegen. Persoonlijk had ik daaraan niet zoveel behoefte, maar richting inwoners Nieuwe Wetering was het wel chique geweest.

Geestelijke milieuverontreiniging ? Wat zou dat zijn ? De Scientologykerk ? De Ku Klux Clan ? Getuigen van Jehova ? De PVV?  “Doe ’s normaal ,man !” Maar wat is  normaal ? Ooit wel eens een normaal mens gezien ? Ik niet ! Zou  het normaal zijn een bibliotheekvestiging te sluiten  en daardoor op de gemeentebegroting 125.000 euro uit te sparen ? Naar mijn opvatting niet. Het is wellicht wel normaal dat iedereen in tijden van bezuiniging zijn aandeel levert. De bibliotheek ook. Bijv. door een hogere eigen bijdrage te vragen van de lezers.

Normaal is m.i. ook dat je in goed overleg met betrokkenen uitzoekt wat de mogelijkheden zijn en dat je niet plompverloren plannen dropt die onrust oproepen. Behoorlijk bestuur vereist inlevings- en adaptievermogen. Temeer als je met organisaties te maken hebt die in hoge mate afhankelijk zijn van vrijwilligersinzet. Vrijwilligers maken het mogelijk dat een voorziening als een bibliotheek, maar bijvoorbeeld ook een zwembad, gezien kan worden als een identiteitsdrager van een gemeenschap. Wie daaraan, zeker in een pas gevormde gemeente, wil tornen door sluiting voor te stellen verliest als bestuurder het vertrouwen van de bevolking. Verlies van vertrouwen is slecht voor het functioneren van de lokale democratie. Het ware te hopen dat een gemeenteraad, in zijn rol van volksvertegenwoordiging, beseft dat het klakkeloos volgen van collegevoorstellen niet tot de core business van een gemeenteraad  behoort. Eigen denkwerk en creativiteit zouden tot de geestelijke bagage van een raadslid dienen te behoren. Geen jijbakken: wat is uw idee ? Je bent gekozen in een representatieve democratie om het volk te vertegenwoordigen. Wie dat onvoldoende waarmaakt, komt zichzelf bij de volgende verkiezing tegen.

Henk van Tol.

(geestelijke milieuwatcher).

Stelling.

Dwarsliggers houden de rails recht.

Stefan Ramaekers. (Universiteit Utrecht, 2011)

TE VERSCHIJNEN, 11 OKTOBER 2011

KLACHT VAN EEN DORPSSCHOOLMEESTER.

E-KRONIEK OVER DOMHEID, WAANZIN EN ONTWIKKELING.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Advertentieblok 3