Warning: Division by zero in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php on line 1191

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php:1191) in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/enhanced-wordpress-contactform/wp-contactform.php on line 276

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php:1191) in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/enhanced-wordpress-contactform/wp-contactform.php on line 276
Cultuur « Hacked by M.e-dz
www.weer.nl

Informatieavond gemeenteraad Kaag en Braassem over de bezuinigingen

De gemeenteraad organiseert maandagavond 10 oktober een informatieavond over de bezuinigingsvoorstellen van het college. Het is de taak van de gemeenteraad om deze voorstellen over te nemen, aan te passen of te verwerpen. Dit wil de gemeenteraad op een weloverwogen manier doen en daarom horen de raadsleden graag de mening van de inwoners en verenigingen/instanties.

De informatieavond is in het gemeentehuis en duurt van 20.00 – 22.00 uur. De raadsleden willen met u praten in een informele setting en in kleinere groepen. Deze avond zijn er 3 rondes met elk een gespreksduur van 40 minuten.

Opgeven kan via de site van de gemeente Kaag en Braassem

Uitkomsten ambtelijke overwegingen kerntakendiscussie

De uitkomsten van de ambtelijke overwegingen over de kerntaken van de gemeente zijn openbaar. U kunt de documenten onderaan dit bericht downloaden.

Waarom een kerntakendiscussie?
Twee jaar na de fusie heeft het gemeentelijke bestuur besloten om zich te bezinnen op de rol van de gemeentelijke overheid. Hoe ziet het toekomstige takenpakket van de gemeente eruit en hoe moet de ambtelijke organisatie ingericht worden om dat takenpakket optimaal uit te voeren? Dit is in het kort de kerntakendiscussie. Op rijksniveau worden bezuinigingen doorgevoerd en taken met een korting op de middelen overgeheveld naar gemeenten. Dat vormt ook de noodzaak om de discussie hoe dit kan worden opgevangen, te voeren in de gemeente.

Herverdelen van geld doet altijd pijn bij diegenen die ook minder gaan krijgen. Dit geldt zowel voor inwoners als ambtenaren. Helaas valt deze pijn niet weg te nemen of te verlichten. Sterker nog: gemeenten zullen in de toekomst met minder geld, meer moeten doen. Daarvoor is een kritische blik naar de inzet en besteding van middelen noodzakelijk.

Aanpak bezuinigingen
Omdat professionalisering van de organisatie het doel is, heeft de gemeente ervoor gekozen om niet ‘plat’ te gaan bezuinigen volgens het ‘kaasschaafmodel’, maar voor zichzelf uitgangspunten op te stellen. Benadering vanuit inhoud en visie maakt, dat college en raad kunnen uitleggen aan de inwoners van Kaag en Braassem waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. Uitgangspunten die staan voor de ontwikkelingen zoals de gemeente die ziet en waar zij op in wil spelen zijn:

  1. Van verzorgen naar eigen verantwoordelijkheid.
  2. Van aanbieden naar vraaggericht.
  3. Van gelijkwaardigheid en eenheid naar differentiatie en diversiteit.
  4. Van reactief (het overkomt je) naar proactief (zelf sturend).
  5. Van zelf weten en kunnen naar overlaten aan anderen en durven loslaten.

Vanuit het motto ‘Relevant en Realistisch’ is langs verschillende lijnen gekeken naar de taken, de manier waarop die uitgevoerd of versoberd kunnen worden en hoe processen te vereenvoudigen. De ambtelijke organisatie heeft ideeën uitgewerkt in zogenoemde ‘productsheets’. Daarin staat beschreven wat we nu doen, hoe we kunnen bezuinigen of de organisatie anders in kunnen richten en wat voor gevolgen dat heeft voor de inwoners én de eigen organisatie. Een deel van de organisatie heeft dit verwoord in een visiedocument, waarin de uitgangspunten voor het maken van keuzes wordt verwoord vanuit 11 kernwaarden. Hierbij is uitgegaan van het Strategisch Document van de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV).
 

Er is gekeken langs drie assen:

Figuur bij kerntakendiscussie

Deze indeling is ook weer terug te vinden in de productsheets

Raadpleging door college
Wat er nu ligt, zijn ambtelijke plannen. Het college moet nog een advies maken voor de raad over welke plannen in te voeren en op welke manier. Om een goede keuze te kunnen maken, organiseert het college op 16 juni en 21 juni avonden voor inwoners. Bij veel belangstelling wordt ook 5 juli nog een avond georganiseerd. Inwoners kunnen op deze avonden aangeven of er in de productsheets informatie mist die belangrijk is voor het advies van het college aan de raad. Op dinsdag 9 augustus is het advies van het college klaar. Inwoners kunnen hun aanbevelingen ook mailen naar info@kaagenbraassem.nl.

Inspraak door gemeenteraad
Vanaf 9 augustus is dus bekend wat de keuzes van het college zijn en hoe zij tot die keuzes is gekomen. Vanaf dan neemt de gemeenteraad het voortouw in de discussie en gaat het inspraaktraject van start. De raad organiseert ook weer een informatieronde. De datum hiervan is nog niet bekend. Op deze avond bespreekt zij met de inwoners het advies van het college. In november neemt de gemeenteraad een besluit over de kerntaken en is de discussie afgerond.

Oud Alkemade bezorgd om archiefonderzoek

De vrijwilligers van stichting Oud Alkemade hebben hun zorg uitgesproken over de mogelijke overdracht van archiefmateriaal naar Gouda. Het gaat om het archief van de voormalige gemeente Alkemade. Er zijn plannen om dit archief, dat momenteel wordt bewaard in het archief in Alphen aan den Rijn, over te brengen naar streekarchief Midden Holland in Gouda.

 Dat is te lezen in Alkmadders, het kwartaaltijdschrift van de Stichting Oud Alkemade. Gevreesd wordt dat de reis naar Gouda een brug te ver is voor de vrijwilligers die zich nu bezighouden met archiefonderzoek. “Dit betekent dat wij geen artikelen meer in dit blad kunnen plaatsen met historische achtergrond waarvoor archiefonderzoek nodig is. Dit stelt ons diep teleur.”

Het gaat Oud Alkemade met name om de afstand. De stichting heeft er begrip voor dat het gemeentelijk archief niet in Roelofarendsveen kan worden bewaard, maar zou liever zien dat het materiaal wordt ondergebracht in het Regionaal Archief Leiden. Om het probleem onder de aandacht te brengen heeft het bestuur inmiddels een brief gestuurd naar het gemeentebestuur van Kaag en Braassem.

Kaag en Braassem publiceert Strategisch Document

Bent u benieuwd naar de toekomst van Kaag en Braassem? Download dan snel het Strategisch Document. Dit is samengesteld uit de ideeën en opmerkingen van de bewonersavonden van afgelopen november, de adviezen uit de focusgroepen en een naslag op het eigen beleid.

In het stuk staan de trends en ontwikkelingen, de kansen en dilemma’s, de koers voor 2030 en de opgaven die we als gemeente (inwoners en bestuur) met elkaar hebben. Dit Strategisch Document is de basis voor de Maatschappelijke en Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV). Ook bij het opstellen van de structuurvisie hebben we uw inbreng weer nodig. Binnenkort hoort u hier meer over. Lees daarvoor nu alvast het Strategisch Document. Als u hierover vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u mailen naar mrsv@kaagenbraassem.nl.

Kinderen stemmen op hun favoriete boeken in Bibliotheek Rijn en Venen

Op  dinsdag 1 februari gaat de Kinderjury in Bibliotheek Rijn en Venen weer van start.  Net als bij de landelijke Kinderjury 2011 kunnen kinderen tussen zes en twaalf jaar stemmen op hun favoriete boek uit 2010. De verkiezingsperiode loop tot half mei.

De Kinderjury bekroont boeken in twee leeftijdsgroepen: 6-9 jaar en 10-12 jaar. Op een stemformulier mogen kinderen de boeken die in 2010 uitgekomen zijn beoordelen. De boeken met de meeste stemmen worden uitgeroepen tot de beste kinderboeken van Bibliotheek Rijn en Venen.

In een stemboekje noteren de kinderen welke boeken ze lezen en op een prikbord in de bibliotheek kunnen ze door middel van het plakken van stickers bijhouden hoeveel boeken ze lezen. Zijn er 3 boeken gelezen dan ontvangen ze een leuke verrassing!

De bibliotheek roept alle jeugdige lezers op om mee te doen aan de  Kinderjury !

Creatieve Kinderboekenweek bij Bibliotheek Rijn en Venen

De 56e Kinderboekenweek is van woensdag 6 t/m zaterdag 16 oktober. Het thema is dit jaar ‘De Grote Teken Tentoonstelling – beeldtaal in kinderboeken’. Ook Bibliotheek Rijn en Venen laat van zich horen tijdens de Kinderboekenweek.

Op woensdagmiddag 6 oktober wordt er in alle vestigingen van Rijn en Venen geverfd. Kinderen kunnen in de huid van de illustrator kruipen en tussen 14.00 en 16.00 uur een figuur uit hun lievelingsboek komen verven op een doek. De schilderijen worden tijdens de Kinderboekenweek tentoongesteld in de bibliotheek. Na zaterdag 16 oktober kunnen de kunstwerken opgehaald worden.

Verder mogen alle kinderen vanaf groep 3, die in de Kinderboekenweek de bibliotheek bezoeken, meehelpen om een groot schilderij te maken. Voor de echte speurneuzen is er een puzzel uitgezet (alle leeftijden). Natuurlijk kun je ook de tentoonstelling van de winnaars van de griffels en penselen bekijken. Graag tot ziens in de bibliotheek tijdens de Kinderboekenweek!

Advertentieblok 3