Warning: Division by zero in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php on line 1191

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php:1191) in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/enhanced-wordpress-contactform/wp-contactform.php on line 276

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php:1191) in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/enhanced-wordpress-contactform/wp-contactform.php on line 276
Maatschappelijk « Hacked by M.e-dz
www.weer.nl

Nieuwe sponsorovereenkomst Heembouw en wbv Alkemade met VakantieSpelen Alkemade

Dinsdag 15 november tekenden zowel Heembouw als Woningbouwvereniging Alkemade een nieuwe sponsorovereenkomst met de Stichting Vakantiespelen Alkemade. Heembouw en Woningbouwvereniging Alkemade zetten hiermee hun ondersteuning van de Stichting Vakantiespelen voort, voor wederom een periode van 5 jaar. De feestelijke ondertekening vond plaats op het kantoor van de Woningbouwvereniging.

Op de foto van links naar rechts: Rob Hensen, directeur Woningbouwvereniging Alkemade, Walter Verdel, voorzitter Stichting vakantiespelen en Martien Akerboom, Heembouw.

Heembouw en de Woningbouwvereniging ondersteunen de Stichting Vakantiespelen sinds 2007, toen door nieuwe regelgeving ten aanzien van de verbranding van het overgebleven hout na de huttenbouw, de Stichting Vakantiespelen met een hoge onvoorziene kostenpost werd geconfronteerd en in haar voortbestaan werd bedreigd.

Gelukkig zal ook in 2012 weer een Huttenbouw, gecombineerd met Open Huis worden georganiseerd in de drie dorpskernen van de voormalige gemeente Alkemade. De Stichting Vakantiespelen doet dit dan voor de 43ste keer. Behalve de Huttenbouw, waaraan jaarlijks een kleine 1.000 kinderen deelnemen, organiseert de Stichting Vakantiespelen nog diverse andere activiteiten in de zomerperiode, zoals een sport & speldag, een polderpuzzeltocht en een wandelvierdaagse.

Een kwalijke zaak van Geestelijke Milieuverontreiniging

Uit een artikel in het Alphens Dagblad van 26 september 1974 blijkt dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voorlopig geen toestemming willen verlenen aan het gemeentebestuur van Alkemade voor de vestiging van een tuinbouwgebied in Nieuwe Wetering.

Met meer dan 150 handtekeningen zouden de inwoners van Nieuwe Wetering geprotesteerd hebben tegen de de vestiging van dit tuinbouwge-bied, terwijl bij Gedeputeerde Staten ook een protest in binnengekomen van de nieuwe politieke groepering “Progressief Alkemade”. De raad van Alkemade zou niet aan ‘structuurstudie” hebben gedaan.

Het gaat hier over een gebied waar sinds vele jaren al glastuinbouw bestaat, terwijl het ook reeds vele jaren toegestaan is op deze gronden glasopstan-den op te richten. Blijkens grondkartering zijn deze gronden -evenals in de Gogerpolder- uitermate geschikt voor tuinbouwcultures.

Bij de voorbereiding van het streekplan Plassengebied werd bij herhaling gepleit om dit gebied als reservegebied te behouden als uitwijkmogelijkheid voor het centrum Roelofarendsveen. In verband met sanering in het oude gebied en als gevolg van opdringende recreatie is er grote behoefte aan een dergelijke uitwijkmogelijkheid. Blijkens uitlatingen van het lid van Provinciale Staten, onze plaatsgenoot de heer J.M.Nooij, werd beloofd dat Gedeputeerde Staten en de gemeente Alkemade in nader overleg zouden treden over de afronding van dit gebied. De gemeente Alkemade heeft reeds vele jaren  in dit gebied grond in bezit en heeft dit nu ter verkoop aangeboden aan plaatselijke bloementelers. Feitelijk is tegen deze verkoop nu actie gevoerd. Op grond van deze actie is Gedeputeerde Staten voorlopig door de knieën gegaan, en wordt een voor ons gebied belangrijke ontwikkeling tegen-gehouden. Wij kunnen dit niet anders kenschetsen als een KWALIJKE ZAAK.

Een kwalijke zaak van een aantal ingezetenen van onze gemeente die, zon-der zich te oriënteren betreffende  de problemen waar hun mede-ingezete-nen mee worstelen, maar actie voeren. En daarmee hun naaste benadelen. Het is onbegrijpelijk wat voor bezwaren men kan hebben tegen een zekere “afronding” van het tuinbouwgebied in Nieuwe Wetering. Landschappelijk is Nieuwe Wetering bepaald geen mooi dorp. Verspreid liggen er een aantal glasbedrijven. Welk bezwaar kan er tegen bestaan om daar een afgerond geheel van te maken ?

Waarom maken deze actiegroepen geen bezwaar tegen de ontwikkeling langs de Galgenkade, waar succesievelijk de ene akker na de andere  vol-gestampt wordt met caravans? Waarom heeft men niet geprotesteerd toen in het water van de Braassemermeer hoogbouw tot stand kwam, terwijl in het hele gebied geen hoogbouw wordt toegestaan.

Gedeputeerde Staten verlangen van het gemeentebestuur een studie waaruit “de noodzaak van tuinbouwvestiging in Nieuwe Wetering” wordt aangetoond. Er zal dus een rapport moeten komen waaruit blijkt de wen-selijkheid van het tuinbouwgebied in Nieuwe Wetering. Dit lijkt ons voor het gemeentebestuur van Alkemade niet moeilijk. Daarbij lijkt het ons wel nodig dat de kwekers in Alkemade nu eens duidelijk laten blijken hoe ze erover denken. Volgens ons zijn er vele kwekers, vooral jonge kwekers, die graag een bedrijf willen opzetten op een goede kavel. Op dezelfde wijze als in de Gogerpolder. Het reservegebied dat in de Gogerpolder lag is ons reeds afgepakt ten behoeve van de woningbouw.

Laten alle kwekers, die serieus belangstelling hebben, actief worden en bij het gemeentebestuur kenbaar maken dat wij het tuinbouwgebied in Nieuwe Wetering nodig hebben. Dan kan het gemeentebestuur het niet moeilijk hebben om de noodzaak van dit tuinbouwgebied aan te tonen. Laten wij er met elkaar voor zorgdragen dat de belangen van ruim 300 kwekers in Roelofarendsveen niet geschaad worden door een klein aantal buiten-staanders die in de weer zijn voor het milieu maar niet beseffen dat ze het geestelijk milieu in onze gemeente sterk verontreinigen”

Met dit artikel opende het E.M.M.conctactblad ( 8e jaargang, no 10, oktober 1974), het huisorgaan van de coöperatieve bloemenveiling Eendracht Maakt Macht, Roelofarendsveen. Het was van de hand van A.R Meima, de directeur van de veiling.

De onjuistheden, onvolledigheden, misvattingen en verkeerde voorstelling van zaken in dit artikel zullen we maar met rust laten. Het zal je maar voor de voeten geworpen worden als inwoners van Alkemade: je wordt betiteld als buitenstaanders die voor geestelijke milieuverontreiniging zorgen. In totaal 150 inwoners uit Nieuwe Wetering en de toen nog actiegroep Progressief Alkemade maakten bezwaar bij G.S. tegen gemeentelijke grondverkoop die het uitzicht en het aanzicht van Nieuwe Wetering zouden schaden. Zowel G.S. als vier jaar later de Kroon gaven de reclamanten gelijk. Blijkbaar  was de geest van G.S. en de Kroon ook verontreinigd.

Dat het derde tuinbouwgebied daar vier jaar laterin 1978 in verkleinde vorm(37 ha) toch kon komen, is een kwestie van één stem geweest. Met 38 tegen 37 stemmen nam Provinciale Staten een amendement aan waardoor Nieuwe Wetering toch zeer tegen de zin van veel inwoners(178 maakten bezwaar bij de gemeenteraad en 165 bij Provinciale Staten) landschappelijk er zwaar op achteruit ging. Bewoners van de Achterweg verloren het uitzicht op de weilanden en kregen er kassen voor in plaats. Misschien nog wel grotere horizonvervuiling dan een hoogspanningsleiding, die wat mij betreft ook beter onder de grond kan. Ook in de politiek slaan de hazen soms onverwachte haken.

Is het derde tuinbouwgebied nu echt nodig geweest ? Hoewel het gemeente-bestuur beweerde dat het voor uitplaatsing van Veense tuinders was, bleek dit al vanaf het begin niet zo te zijn. Anno 2011 ligt er nog 7 hectare braak, zijn er drie hoveniersbedrijven gevestigd en moet je de Veense kwekers er met een lantaarntje zoeken.             

Het is duidelijk dat de heer Meima( God hebbe zijn ziel. Vast!) een faux pas beging met de woorden die hij gebruikte. Dat kan iedereen gebeuren. Toen ik hem er een keer op aansprak, bleek zijn mening nog niet zover gewijzigd  dat hij maar een begin van excuus wilde overwegen. Persoonlijk had ik daaraan niet zoveel behoefte, maar richting inwoners Nieuwe Wetering was het wel chique geweest.

Geestelijke milieuverontreiniging ? Wat zou dat zijn ? De Scientologykerk ? De Ku Klux Clan ? Getuigen van Jehova ? De PVV?  “Doe ’s normaal ,man !” Maar wat is  normaal ? Ooit wel eens een normaal mens gezien ? Ik niet ! Zou  het normaal zijn een bibliotheekvestiging te sluiten  en daardoor op de gemeentebegroting 125.000 euro uit te sparen ? Naar mijn opvatting niet. Het is wellicht wel normaal dat iedereen in tijden van bezuiniging zijn aandeel levert. De bibliotheek ook. Bijv. door een hogere eigen bijdrage te vragen van de lezers.

Normaal is m.i. ook dat je in goed overleg met betrokkenen uitzoekt wat de mogelijkheden zijn en dat je niet plompverloren plannen dropt die onrust oproepen. Behoorlijk bestuur vereist inlevings- en adaptievermogen. Temeer als je met organisaties te maken hebt die in hoge mate afhankelijk zijn van vrijwilligersinzet. Vrijwilligers maken het mogelijk dat een voorziening als een bibliotheek, maar bijvoorbeeld ook een zwembad, gezien kan worden als een identiteitsdrager van een gemeenschap. Wie daaraan, zeker in een pas gevormde gemeente, wil tornen door sluiting voor te stellen verliest als bestuurder het vertrouwen van de bevolking. Verlies van vertrouwen is slecht voor het functioneren van de lokale democratie. Het ware te hopen dat een gemeenteraad, in zijn rol van volksvertegenwoordiging, beseft dat het klakkeloos volgen van collegevoorstellen niet tot de core business van een gemeenteraad  behoort. Eigen denkwerk en creativiteit zouden tot de geestelijke bagage van een raadslid dienen te behoren. Geen jijbakken: wat is uw idee ? Je bent gekozen in een representatieve democratie om het volk te vertegenwoordigen. Wie dat onvoldoende waarmaakt, komt zichzelf bij de volgende verkiezing tegen.

Henk van Tol.

(geestelijke milieuwatcher).

Stelling.

Dwarsliggers houden de rails recht.

Stefan Ramaekers. (Universiteit Utrecht, 2011)

TE VERSCHIJNEN, 11 OKTOBER 2011

KLACHT VAN EEN DORPSSCHOOLMEESTER.

E-KRONIEK OVER DOMHEID, WAANZIN EN ONTWIKKELING.

Informatieavond gemeenteraad Kaag en Braassem over de bezuinigingen

De gemeenteraad organiseert maandagavond 10 oktober een informatieavond over de bezuinigingsvoorstellen van het college. Het is de taak van de gemeenteraad om deze voorstellen over te nemen, aan te passen of te verwerpen. Dit wil de gemeenteraad op een weloverwogen manier doen en daarom horen de raadsleden graag de mening van de inwoners en verenigingen/instanties.

De informatieavond is in het gemeentehuis en duurt van 20.00 – 22.00 uur. De raadsleden willen met u praten in een informele setting en in kleinere groepen. Deze avond zijn er 3 rondes met elk een gespreksduur van 40 minuten.

Opgeven kan via de site van de gemeente Kaag en Braassem

Concept Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie Kaag en Braassem

Dinsdag 6 september hebben burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem de conceptversie van de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV) gepresenteerd. Hierin staan de keuzes die het college maakt voor de toekomst van Kaag en Braassem. Beleid met veel ruimte voor particuliere initiatieven. De MRSV is uitgewerkt aan de hand van het Strategisch Document. In december spreekt de gemeenteraad zich uit over deze conceptversie. De MRSV is digitaal te raadplegen op www.kaagenbraassem.nl.

Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie

Hoe zou Kaag en Braassem er over 10 jaar uit kunnen en moeten zien? Dat is de vraag die centraal staat in de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie. De MRSV is de gemeentelijke visie op de maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling tot het jaar 2025. Welke vraagstukken komen op ons af en hoe kunnen we die op een verantwoorde manier opvangen? Welke kansen biedt onze mooie, groen-blauwe gemeente? Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en deskundigen hebben we daar het afgelopen jaar intensief naar gekeken. Op basis van alle input maakten we heldere keuzes voor de toekomst van Kaag en Braassem en formuleren we nieuw beleid. Beleid op gebied van wonen, recreatie, economie, bereikbaarheid en samenleving. Beleid met veel ruimte voor particuliere initiatieven.

 Inloopavond 6 oktober

Op donderdag 6 oktober organiseren we een inloopavond over de MRSV in de Alkeburcht. Tijdens deze avond kunt u vragen stellen aan beleidsmedewerkers van de gemeente over de diverse onderwerpen die in de MRSV aan de orde komen. De inloopavond is van 19.30 – 21.30 in de Alkeburcht in Roelofarendsveen. Iedereen is van harte welkom.  

Ter inzage

Het ontwerp van de MRSV ligt met ingang van donderdag 8 september 2011 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Inzage is mogelijk tijdens de openingstijden, of op afspraak. Na de inspraaktermijn verwerkt de gemeente de reacties. Op 28 november wordt de conceptversie van de MRSV besproken in het Politiek Forum en op 12 december spreekt de gemeenteraad zich erover uit.

 ACHTERGRONDINFORMATIE

In de MRSV maakt de gemeente enkele keuzes die voor alle beleidsvelden van belang zijn:

• Strategische Keuzes

 1. geen nieuwe (grootschalige) woningbouwplannen;
 2. delen verantwoordelijkheid (met de burger);
 3. verschil maken tussen groei- en groenkernen;
 4. ruimtelijke kwaliteit staat voorop;
 5. ontwikkelen door beheer.

 • Ruimtelijke hoofdstructuur

Kaag en Braassem kent in het buitengebied vier verschillende landschappen: het veenweidegebied, de droogmakerij, de glastuinbouw en de A4/HSL. Daarnaast worden twee bijzondere lintvormige structuren onderscheiden. Het gaat om de zones langs de Wijde Aa en de Drecht. Door versterking van deze verschillen draagt Kaag en Braassem bij aan de diversiteit van natuur en landschap en instandhouding van het Groene Hart  

• Rust en vertier

De ligging van Kaag en Braassem te midden van het Hollands Plassengebied biedt de gemeente veel mogelijkheden op recreatief gebied. ‘Alles overal toestaan’ betekent echter dat waardevolle landschappen verloren gaan. Het is belangrijk dat de gemeente zoekt naar een balans tussen voldoende mogelijkheden voor ruimte en rust en intensievere vormen van recreatie. De gemeente wil zo veel mogelijk gehoor geven aan de vele enthousiaste plannen van particuliere initiatiefnemers. Het zijn juist de ondernemers die het moeten gaan doen. 

• Wonen in leefbare kernen

Kaag en Braassem wil een mooie woongemeente zijn. Een gemeente die zich onderscheidt van andere gemeenten door haar unieke ligging, maar ook een gemeente die zich onderscheidt door unieke woonmilieus. Diversiteit moet de komende jaren meer ruimte krijgen. Bovendien wil de gemeente dat iedereen aan bod komt op de woningmarkt. Een onlangs uitgevoerde analyse van de woningmarkt is hierbij ons vertrekpunt. De leefbaarheid van de kernen staat hoog in het vaandel.

 • Gezonde economische ontwikkeling

Kaag en Braassem kent een strategische ligging aan de A4 en dichtbij Schiphol. De glastuinbouw in de gemeente maakt onderdeel uit van Greenport Aalsmeer. De gemeente is al met al een aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven. De komende jaren willen we deze kansen beter gaan benutten en meer ruimte bieden aan bedrijvigheid. Denk aan het inzetten op kansrijke economieën en samenwerking in de regio. Want economische ontwikkeling is nodig om te zorgen voor een gezonde woonwerkbalans.

 • Alle kernen bereikbaar

Voor het goed functioneren van een gemeente met meerdere kleine kernen is bereikbaarheid een van de belangrijkste randvoorwaarden. Een goede bereikbaarheid tussen de kernen onderling betekent dat inwoners gemakkelijk gebruik kunnen maken van voorzieningen in de verschillende kernen. Een goede bereikbaarheid naar de omliggende regio is van economisch belang, voor de aan – en afvoer van goederen, maar ook voor het woon-werkverkeer. Nieuwe ontwikkelingen als elektrisch rijden worden in de plannen betrokken.

 • Samenleving in beweging

In de MRSV streven we naar een wederzijdse versterking van het ruimtelijke en sociale domein. Daarbij houden we rekening met de verschillende snelheden van beide domeinen. De samenleving verandert immers vaak sneller dan de gebouwde omgeving. In het sociale domein sturen we aan op steeds meer zelfstandigheid van onze inwoners. Bij de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed, nieuw of gebruikt, maken we gebruik van de kansen die liggen in goede samenwerking en betrokkenheid in de buurt. In dit hoofdstuk schetsen we een beeld van de ondersteuning die de gemeente in dit proces kan bieden.

 • Dorpsperspectieven

Kaag en Braassem is een gemeente die opgebouwd is uit verschillende dorpskernen met elk een eigen karakteristiek. In dit hoofdstuk geven we van alle dorpskernen binnen de gemeente een omschrijving van die karakteristiek. Wat is de oorsprong van het dorp en hoe ziet het er nu uit? Hoe zit het met de aanwezigheid van voorzieningen? Wat  eeft er? Vervolgens besteden we aandacht aan het toekomstperspectief van het dorp tegen de achtergrond van de nieuwe beleidsuitgangspunten. Hoe ziet het dorp er over 10 jaar uit? Liggen er kansen die benut kunnen worden? Komen er nieuwe woningen of bedrijven?

• Duurzaamhiedsagenda

De gemeente maakt de keuze om op het gebied van duurzaamheid trendvolgend te zijn. Dat betekent dat Kaag en Braassem een veilige een duurzame leefomgeving voor haar inwoners wenst te zijn, maar zonder vooruit te lopen op vernieuwende maatregelen, technieken en/of investeringen op gebied van duurzaamheid. Onlangs is in overleg met andere gemeenten in de regio een Duurzaamheidsagenda opgesteld. In onze gemeente vertalen we de Duurzaamheidsagenda in twee wensbeelden: een gezonde en veilige leefomgeving en een duurzame inrichting.

• Uitvoeringsstrategie

De MRSV beschrijft de maatschappelijk ruimtelijke ambitie van de gemeente voor de komende 10 tot 12 jaar. Maar de MSV gaat niet alleen over ambitie, het moet ook haalbaar zijn. Dit hoofdstuk geeft inzicht in de manier waarop wij de komende jaren de ruimtelijke ambitie willen gaan verwezenlijken. De ruimtelijke ambitie is opgebouwd uit een veelheid van ontwikkelingen en projecten. Een tabel biedt overzicht van alle projecten en hun mogelijke financieringsbronnen. Voor het verwezenlijken van de maatschappelijke ambitie is de gemeentelijke begroting voor 2012 het uitgangspunt voor de komende jaren.

Ride for the Roses Aalsmeer: 1.517.535,27 !!!!!!

De 14de editie van de Ride for the Roses die op 4 september in Aalsmeer verreden is heeft
€ 1.517.535,27 opgebracht voor KWF Kankerbestrijding. Dit is de grootste opbrengst in de geschiedenis van de Ride for the Roses!! De opbrengst zal ten goede komen aan onderzoek naar de (late) effecten van de behandeling van Hodgkin-lymfoom, een vorm van lymfeklierkanker.

Jaarlijks krijgen ongeveer 400 mensen te horen dat ze Hodgkin-lymfoom hebben. De laatste decennia zijn de overlevingskansen van patiënten met het Hodgkin-Lymfoom aanzienlijk verbeterd.

9.800 deelnemers stapten zondag 4 september op de fiets om zich in te zetten voor de strijd tegen kanker. De tocht is goed verlopen. Er waren slechts enkele kleine valpartijen en de slachtoffers hebben gelukkig geen zware verwondingen opgelopen.

Plastic afvalinzameling boven landelijke doelstelling

In juli heeft u, samen met andere inwoners van Kaag en Braassem, wel 13.180 kilo plastic afval gescheiden gehouden. Als u zo doorgaat, komt de gemeente op 18,3 kilo per huishouden uit. De landelijke doelstelling is 15,1 kilo. Het plastic dat u apart houdt, kunnen we recyclen en gebruiken om nieuwe producten te maken.

Dit betekent dat we geen nieuw plastic hoeven te maken, dat gemaakt wordt van olie. Olie is een schaarse grondstof, dus daar moeten we zuinig mee zijn. Zet ‘m op, dan haalt Kaag en Braassem ruimschoots de doelstelling en sparen we het milieu.

College stelt 2,25 miljoen euro bezuinigingen voor

 Het college van burgemeester en wethouders heeft een keuze gemaakt uit de vele voorstellen die moeten leiden tot bezuinigingen en professionalisering van de gemeente. De keuzes dienen als uitgangspunt voor de begroting 2012 – 2015 en worden aan de gemeenteraad voorgelegd. De voorstellen brengen samen maximaal 2,250 miljoen op in 2015. De keuzes en bijbehorende productsheets staan op http://www.kaagenbraassem.nl/.

Het college is bij de keuze van de bezuinigingen uitgegaan van een indeling in 3 categorieën, waarbij de impact op het maatschappelijk effect een belangrijke rol hebben gespeeld.

300.000 euro wordt bereikt door het versoberen van de verstrekkingen in het kader van de individuele WMO-voorzieningen. Dit door middel van de nieuwe (regionale) verordening “De Kanteling”.

De subsidie op het onderhoud op sportaccommodaties wordt met 5% gekort (20.000 euro), 125 duizend euro wordt bezuinigd door het sluiten van de biblioteek in Roelofarendsveen, het overige budget (200.000 euro) wordt ingezet voor de Bibliobus welke moet stoppen bij schoollokaties.

Zwembad De Kleine Oase dient een bezuiniging van € 15.000 te leveren, (ongeveer 20% van de gemeentelijke subsidie in 2010). Dit moet worden opgevangen door een verhoging van de entree of de verhoging van de sponsorbijdragen aan het zwembad.

Alle verenigingen moeten rekenen op een vermindering van de subsidie met 10% maar ook de WOZ-subsidie wordt afgebouwd voor de verenigingen met een eigen gebouw.

Veel geld wordt bezuinigd door efficienter te gaan werken in het gemeentehuis zelf, op de salarisadministratie wordt hierdoor 40 duizend euro verdiend. Ook moet de afdeling voorlichting het doen zonder ingehuurde tekstschrijvers (70 duizend euro)

Ook het verhogen van de gemeentelijke inkomsten kan nog, nu wordt er alleen nog maar een extra reclamemast voorgesteld. Vooralsnog wordt er door het College afgezien van belastingverhogingen. Wel ligt er een voorstel van verschuiving van lasten (lagere Reiniginglasten voor ieder huishouden, verhoging WOZ eigenaren), deze keuze wordt geheel aan de Raad gelaten.

Het is nu aan de raad van de gemeente Kaag en Braassem, om de bezuinigingen te beoordelen en eventueel vast te stellen. Naast dee voorstellen kan de Raad ook zelf nog enkele posten toevoegen

 

Kaag en Braassem vervolgt aanbesteding Braassemerland

De afgelopen periode heeft de gemeente Kaag en Braassem met de geselecteerde marktpartijen in de aanbesteding volgens de concurrentiegerichte dialoog van Braassemerland de consultatiefase doorlopen. De input van de geselecteerde marktpartijen is meegenomen bij het formuleren van de definitieve uitvraag bij de aanvang van de volgende fase, de dialoogfase.

In de definitieve uitvraag die de gemeente recent heeft verstuurd, zijn de minimumeisen en gunningcriteria opgenomen op basis waarvan de geselecteerde marktpartijen worden beoordeeld. Dit beoordelingskader spitst zich toe op financiën en kwaliteit van de inschrijving, waarbij gezien de huidige markt het onderdeel financiën relatief zwaar telt. Het onderdeel kwaliteit van de inschrijvingen moet hierbij voldoen aan een aantal minimumeisen. Via de gunningcriteria, de basis voor de beoordeling van de inschrijvingen, worden partijen vervolgens uitgedaagd om zo veel mogelijk invulling te geven aan de principes van het eerdere masterplan, verwoord in het blauwe, groene, rode en grijze raamwerk. Zaken als verbinding van het woongebied met het water, een robuuste groenstructuur, ontwikkeling van het recreatieve netwerk en variatie in de stedenbouw komen hierin terug. Daarnaast wordt de kwaliteit van de inschrijvingen onder meer beoordeeld op de onderdelenbewonersparticipatie, volkshuisvesting en recreatie.

Het vervolg van de aanbesteding bestaat uit de dialoogfase, waarin inschrijvingen door de geselecteerde marktpartijen worden gevolgd door een dialoog tussen gemeente en marktpartijen, en daarna de definitieve inschrijving op basis waarvan de uiteindelijke beoordeling en aansluitende gunning plaatsvindt. Het streven is om in de eerste helft van 2012 het project te gunnen aan de winnende marktpartij.

Clienten Voedselbank Alkemade topdag in Efteling

Maandag 11 juli gingen cliënten van Voedselbank Alkemade een dagje naar de Efteling. De dag was voor hen volledig kosteloos. De cliënten hebben een topdag gehad met elkaar en het weer zat bovendien ook goed mee.

Anneke Loos, voorzitter van Voedselbank Alkemade en burgemeester Van der Velde- Menting voor de vertrekkende bus

Burgemeester Van der Velde-Menting schonk 100 vrijkaartjes voor de Efteling aan Voedselbank Alkemade. De kaartjes ontving zij in april dit jaar bij de opening van een nieuwe attractie in het pretpark, net als 228 andere burgemeesters. Haar doel van de schenking was kinderen uit de gezinnen een leuke, onbezorgde vakantiedag cadeau te doen.

Aan dat doel is zeker voldaan volgens Anneke Loos, voorzitter van Voedselbank Alkemade: “De burgemeester heeft meer dan goed gekozen met de schenking aan onze instelling. Er waren zelfs huilende cliënten van blijdschap, omdat ze deze dag mee mochten maken. Mijn dochter ging in mijn plaats mee op deze dag en vatte de dag in één woord samen met: Geweldig!”

De dag was verder volledig gesponsord door BOVO Tours uit Roelofarendsveen en Rabobank Groene Hart Noord, die er samen voor zorgden dat de dagtrip ook met vervoer en versnaperingen aangekleed kon worden.

De “beste” gemeente van Nederland: Kaag en Braassem !

Vorige week publiceerde het weekblad Elsevier(no 26, 2 juli 2011) voor de vijftiende maal het onderzoek “De beste gemeenten van Nederland”. De editie 2011 is nieuw van opzet en in co-productie gemaakt met bureau Louter  uit Delft. Alle 418 gemeenten in ons land zijn vergeleken op 101 indicatoren die via een statische methode zijn teruggebracht tot 20 onder-werpen binnen acht thema’s. De thema’s zijn:

Woonomgeving , basisvoorzieningen, plusvoorzieningen, overlast en veilig-heid, sociaal klimaat, economie, bereikbaarheid, gemeentelijke dienstver-lening.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn mede bepaald op basis van een on-derzoek onder 6700 lezers van Elsevier. Volgens de onderzoekers is Haren in de provincie Groningen de beste gemeente van 2011. In de provincie Zuid-Holland is dit Oegstgeest geworden, die daarmee dit keer Wassenaar achter zich laat. De wisseling van de wacht in Zuid-Holland is niet te danken aan het feit dat Oegstgeest plotsklaps meer of betere voorzieningen heeft gekregen. Eerder aan de andere onderzoeksmethode. En wellicht zijn er in Oegstgeest meer Elsevier-abonnees geraadpleegd dan in Wassenaar.

Twee gemeenten in onze regio die, in vergelijking met 2010, een flinke duikeling op de Elsevier-ranglijst hebben gemaakt zijn Leiden (van 31 naar 93) en Alphen aan den Rijn (van 151 naar 215). De zeer matige saamhorigheid bij onze zuiderbuur is één van de onderdelen die daarvoor zorgt. Hoe kan het ook anders dan met 11 fracties in de gemeenteraad. Maar Bas Eenhoorn leidt de verdeelde kudde met strenge hand naar de fusie met Boskoop en Rijnwoude(2014). Kaag en Braassem neemt op de ranglijst van 418 gemeenten plaats 287 in.

Heeft zo’n onderzoek nu zin? En wat zijn de gevolgen ervan? Ontstaan er nu verhuisstromen zodat de woningmarkt weer van slot komt? Passen gemeenten hun voorzieningen en beleid aan? Welke voorzieningen  en diensten zijn relevant voor welke categorie inwoners? Waar meer mensen bijeen wonen is de kans op veiligheid kleiner dan in plaatsen waar er minder zijn. Overigens is gevoel van veiligheid is een uiterst subjectieve beleving. Ik ken inwoners van Kaag en Braassem die voor geen goud zich een dag in het Sodom en Gomorra van Nederland, Amsterdam, durven te begeven. Bang gemaakt door berichten in de media.

Een oudere zal graag een supermarkt, een dokter of een buurthuis onder handbereik hebben. Een jongere een sportvoorziening, een theater of een café. Het is vanzelfsprekend dat grotere steden andere voorzieningen bieden dan kleine(re) dorpen: musea, ziekenhuizen, winkelaanbod. Natuur, rust en ruimte vind je meer op het platteland of aan de kust dan in de steden. Bereikbaarheid is daarbij een belangrijk aspect. Zo ben je vanuit Roelofarendsveen vlugger met de snelbus en de sneltrein in Den Haag dan met de auto. En nog goedkoper ook. Lijnbus 256 van Connexxion brengt je snel op Schiphol Airport en vandaar uit rijd, spoor of vlieg je verder.

Hoe scoort Kaag en Braassem nu in dit onderzoek en welke vraagtekens zijn daarbij te plaatsen ?

Bij het onderdeel wonen zijn er drie aspecten getoetst: historisch décor (redelijk), aantrekkelijke buurt(zeer matig) en natuur, rust en ruimte (matig). Hier valt direct de vraag te stellen: op welke van onze elf dorps-kernen is dit van toepassing? HSL- en Schipholgeluid is niet overal te horen. Het décor van de Julianalaan te Kaag is toch adembenemend. Een rondje Ka biedt rust en ruimte. Waar zijn de minder aantrekkelijke buurten, laat staan achterbuurten in onze gemeente?

Het onderdeel basisvoorzieningen wordt op de punten kinderpakket, jongerenpakket en zorgpakket als redelijk beoordeeld; de winkels zeer matig. Is  onderscheid gemaakt tussen dagelijke behoeften en de luxere branches ? Winkelwagens werken op dit gebied aanvullend.

In de plusvoorzieningen worden cultuur, uitgaan, sport en fitness als matig gekwalificeerd. Onder uitgaan worden cafés en restaurants gerangschikt. Ik heb wel eens horen beweren dat de alcoholconsumptie in Kaag en Braassem zo hoog is. Het jeugdig volk laat zich toch niet in Leiden of Noordwijk of elders vollopen? De (water)recreatie wordt als zeer hoog gewaardeerd. Maar ja, ten tijde van het onderzoek waren we nog geen vier campings kwijt geraakt.

Wat overlast en veiligheid betreft komt Kaag en Braassem er in het onderzoek redelijk tot goed vanaf. Ook de samenstelling van de bevolking (inkomens  en uitkeringen)  en de saamhorigheid wordt als goed  beoordeeld. Hoe staat het met de saamhorigheid tussen de kernen? Een goede beoordeling geldt ook voor de economie onderdelen bedrijvigheid en werk. Daarentegen worden openbaar vervoer en bereikbaarheid per auto als matig aangegeven. Dat laatste begrijp ik niet, want volgens mij is Kaag en Braassem uit alle richtingen via asfalt goed bereikbaar. Als straks de A4 en de N207 volledig verbreed  zijn nog beter. 

Bij de gemeentelijke dienstverlening krijgt Kaag en Braassem een zeer matig te incasseren. Dit op grond van een checklist van Biza en VNG. Wat tarieven betreft een zelfde kwalificatie. Dat lijkt logisch gelet op het hoge totaaltarief (895 euro per jaar) van ozb, reinigingsheffing en rioolheffing.

Voor de Holland Rijnlandgemeenten komt Elsevier/Louter tot de volgende rangschikking.

 • Oegstgeest (13)
 • Voorschoten (16)
 • Lisse (22)
 • Teylingen (26)
 • Leiderdorp (48)
 • Zoeterwoude (49)
 • Katwijk (81)
 • Noordwijkerhout (88)
 • Leiden (93)
 • Hillegom (128)
 • Noordwijk (168)
 • Rijnwoude (212)
 • Alphen aan den Rijn (215)
 • Kaag en Braassem (287)
 • Nieuwkoop (370)

Elsevier, verantwoordelijk voor de presentatie van het onderzoek, schrijft dat het geen zoektocht is naar slechte gemeenten. Bij vergelijkingen zijn er sterke en zwakke kanten en eindigen er gemeenten nu eenmaal boven- of onderaan.

In het onderzoek wordt ook het begrip “welstand” opgevoerd. Hieronder verstaat men, op grond van gegevens van het CBS, de verhouding tussen het percentage huishoudens met hoge inkomens en het percentage uitkerings-gerechtigden op de bevolking tussen 25 tot 65 jaar. Hier scoort Kaag en Braassem een keurige 15e plaats. Van de Holland Rijnlandgemeenten is alleen Oegstgeest op dit onderdeel beter: plaats 9. De meeste welstand schijnt zich in Rozendaal(Gld) te bevinden.

Welke waarde moet nu aan zo’n onderzoek worden toegekend ? Elsevier:

“De oordelen zijn relatief, gemeenten zijn met elkaar vergeleken”

Het is maar hoe je met elkaar vergelijkt. Anders springt Noordwijkerhout niet van plaats 285 naar 88. Ik heb niet de indruk dat daar binnen een jaar nu zoveel verbeteringen zijn opgetreden die deze sprong rechtvaardigen. Uit het feit dat ik al 39 jaar in Roelofarendsveen, nu gemeente Kaag  en Braassem, woon leid ik af dat dit voor mij tot op heden de beste woonplaats is. Woonbeleving is vooral een kwestie van gevoel. Anders was ik wel vertrokken. Ik ben gekke Henkie niet.

Bij inspraakgelegenheden buiten onze gemeente stel ik me dan ook als voor zoals ik me voel. Ambivalent wellicht, maar ambivalentie, daar is niets op tegen volgens onze grote volksschrijver, mits  Gods zegen er op rust en er structuur in zit.

Henk van Tol.

(Voorschotenaar, tijdelijk woonachtig in Kaag en Braassem)

Het alternatief Kaag en Braassemlied.

Hoe ruim zijn je plassen, je ligt er in voor je ’t weet,

gevuld met hemelwater en bukkerszweet.

De grasgroene polders, tegenwind op de dijk,

wie hier  wil sterven, eindigt als lijk.

’t Is druk in de Randstad en in ’t Groene Hart,

we zijn niet de enigen en ook niet apart.

Sloten en vaarten, dorpen alom,

wie nooit verder kijkt, blijft een beetje dom.

De kwekers, zij worden bukkers genoemd,

zijn dagelijks tot lang werken gedoemd.

Dat zweten en zwoegen, hoewel machinaal,

de financiële zorgen maakt hun boterham schraal.

Helaas geen oase, met het HSL gedreun,

de rijksweg A4 met het motorgekreun.

Schiphol met het gierend vliegtuiglawaai;

’t is kolere herrie, ik vind het niet fraai.

Dus wie hier blijft wonen, wees realist:

het waait, het regent, het stormt en het mist.

Geen casino, wel kroegen, Het  Haventje voorop,

dat is een plek waar ik graag even stop.

Verkwikt fiets ik verder langs RABO mijn bank,

daar licht ik de pet en prevel ik dank.

De coöperatie past goed op mijn poen,

je was wel een mafkees als je ’t Dirk liet doen.

Ik blijf hier maar wonen, doch ga veel op reis

en zie schone zaken voor een schapp’lijke prijs.

Na veilige thuiskomst, verzadigd, voldaan,

kan ik hier weer even mijn mannetje staan.

Want in K…aag en Braas…sem kom ik tot rust;

ik heb er menige schoonheid gekust.

De wereld is groot en de zeeën zijn wijd;

ik keer steeds weerom zonder angst, zonder spijt

Wanneer ik fietsend dit lied tracht te zingen,

laat ik het zachtjes een klein beetje swingen.

Ik let op de weg en houd mijn stuur recht,

want voor je het weet zak je weg in de Drecht.

Al roepend om hulp en snakkend naar asem

laat je  toch nog het leven in K…aag en Braas…sem.

Karel van Ballegooijen.

Advertentieblok 3