Warning: Division by zero in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php on line 1191

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php:1191) in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/enhanced-wordpress-contactform/wp-contactform.php on line 276

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php:1191) in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/enhanced-wordpress-contactform/wp-contactform.php on line 276
Nieuws uit Kaag en Braassem « Hacked by M.e-dz
www.weer.nl

Rijpwetering - Man overleden na door ijs te zijn gezakt

Een 55-jarige man uit Rijpwetering is overleden nadat hij door het ijs zakte. 

De man ging op zaterdag 4 februari rond 09.00 uur naar buiten om bij het ijs te kijken aan de Ripselaan. Zijn familie vond dat het lang duurde voordat de man terug was en ging ook naar het ijs. De man bleek het ijs te zijn opgelopen en was er doorheen gezakt. De hulpdiensten werden gewaarschuwd. De man werd uit het water gehaald en gereanimeerd. Dit mocht helaas niet baten. De man is overleden.

Het ijs is op veel plaatsen nog onbetrouwbaar. Wilt u schaatsen bij u in de buurt, kijk dan om na te gaan of het veilig is op de websites van schaatsverenigingen en van organisaties die schaatstochten organiseren.

Rabo Baby van het Kwartaal

In 2012 staat bij Rabobank Groene Hart ieder kwartaal een pasgeboren baby in de schijnwerpers Noord. De actie Baby van het Kwartaal is een jaartje weggeweest, maar wegens succes opnieuw geïntroduceerd.

Hoe werkt het?
Wanneer de baby is geboren, sturen ouders of grootouders een geboortekaartje naar Rabobank Groene Hart Noord. Zij kunnen het kaartje ook afgeven bij één van de kantoren. Ieder kwartaal kiest de Rabobank uit alle kaartjes één Baby van het Kwartaal. De baby ontvangt € 100,- op zijn of haar spaarrekening bij Rabobank Groene Hart Noord en de Rabobank plaatst een artikel met een mooie foto van ouders en kind in de lokale media en op www.rabobank.nl/GroeneHartNoord      
Op een leuke manier sparen voor later

De Rabo RegenboogRekening is voor ouders en grootouders een leuke manier om te sparen voor de toekomst van hun (klein)kind. Bijvoorbeeld voor een studie, rijlessen of een financiële bijdrage om straks zelfstandig te kunnen gaan wonen.

Nieuwe sponsorovereenkomst Heembouw en wbv Alkemade met VakantieSpelen Alkemade

Dinsdag 15 november tekenden zowel Heembouw als Woningbouwvereniging Alkemade een nieuwe sponsorovereenkomst met de Stichting Vakantiespelen Alkemade. Heembouw en Woningbouwvereniging Alkemade zetten hiermee hun ondersteuning van de Stichting Vakantiespelen voort, voor wederom een periode van 5 jaar. De feestelijke ondertekening vond plaats op het kantoor van de Woningbouwvereniging.

Op de foto van links naar rechts: Rob Hensen, directeur Woningbouwvereniging Alkemade, Walter Verdel, voorzitter Stichting vakantiespelen en Martien Akerboom, Heembouw.

Heembouw en de Woningbouwvereniging ondersteunen de Stichting Vakantiespelen sinds 2007, toen door nieuwe regelgeving ten aanzien van de verbranding van het overgebleven hout na de huttenbouw, de Stichting Vakantiespelen met een hoge onvoorziene kostenpost werd geconfronteerd en in haar voortbestaan werd bedreigd.

Gelukkig zal ook in 2012 weer een Huttenbouw, gecombineerd met Open Huis worden georganiseerd in de drie dorpskernen van de voormalige gemeente Alkemade. De Stichting Vakantiespelen doet dit dan voor de 43ste keer. Behalve de Huttenbouw, waaraan jaarlijks een kleine 1.000 kinderen deelnemen, organiseert de Stichting Vakantiespelen nog diverse andere activiteiten in de zomerperiode, zoals een sport & speldag, een polderpuzzeltocht en een wandelvierdaagse.

Bijeenkomst D66 K&B

D66 afdeling Kaag en Braassem organiseert dinsdag 18 oktober een bijeenkomst in Dorpshuis De Alkeburcht te Roelofarendsveen.

Deze avond is Peter van Hoensel uitgenodigd om een lezing te houden. Peter is algemeen directeur van adviesbureau Panteia uit Zoetermeer en  Hoogleraar Bestuurskunde  aan de Erasmus Universiteit.

Je bent van harte welkom vanaf 20.00 uur in Dorpshuis de Alkeburcht – Noordhoek 19 te Roelofarendsveen.

Een kwalijke zaak van Geestelijke Milieuverontreiniging

Uit een artikel in het Alphens Dagblad van 26 september 1974 blijkt dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voorlopig geen toestemming willen verlenen aan het gemeentebestuur van Alkemade voor de vestiging van een tuinbouwgebied in Nieuwe Wetering.

Met meer dan 150 handtekeningen zouden de inwoners van Nieuwe Wetering geprotesteerd hebben tegen de de vestiging van dit tuinbouwge-bied, terwijl bij Gedeputeerde Staten ook een protest in binnengekomen van de nieuwe politieke groepering “Progressief Alkemade”. De raad van Alkemade zou niet aan ‘structuurstudie” hebben gedaan.

Het gaat hier over een gebied waar sinds vele jaren al glastuinbouw bestaat, terwijl het ook reeds vele jaren toegestaan is op deze gronden glasopstan-den op te richten. Blijkens grondkartering zijn deze gronden -evenals in de Gogerpolder- uitermate geschikt voor tuinbouwcultures.

Bij de voorbereiding van het streekplan Plassengebied werd bij herhaling gepleit om dit gebied als reservegebied te behouden als uitwijkmogelijkheid voor het centrum Roelofarendsveen. In verband met sanering in het oude gebied en als gevolg van opdringende recreatie is er grote behoefte aan een dergelijke uitwijkmogelijkheid. Blijkens uitlatingen van het lid van Provinciale Staten, onze plaatsgenoot de heer J.M.Nooij, werd beloofd dat Gedeputeerde Staten en de gemeente Alkemade in nader overleg zouden treden over de afronding van dit gebied. De gemeente Alkemade heeft reeds vele jaren  in dit gebied grond in bezit en heeft dit nu ter verkoop aangeboden aan plaatselijke bloementelers. Feitelijk is tegen deze verkoop nu actie gevoerd. Op grond van deze actie is Gedeputeerde Staten voorlopig door de knieën gegaan, en wordt een voor ons gebied belangrijke ontwikkeling tegen-gehouden. Wij kunnen dit niet anders kenschetsen als een KWALIJKE ZAAK.

Een kwalijke zaak van een aantal ingezetenen van onze gemeente die, zon-der zich te oriënteren betreffende  de problemen waar hun mede-ingezete-nen mee worstelen, maar actie voeren. En daarmee hun naaste benadelen. Het is onbegrijpelijk wat voor bezwaren men kan hebben tegen een zekere “afronding” van het tuinbouwgebied in Nieuwe Wetering. Landschappelijk is Nieuwe Wetering bepaald geen mooi dorp. Verspreid liggen er een aantal glasbedrijven. Welk bezwaar kan er tegen bestaan om daar een afgerond geheel van te maken ?

Waarom maken deze actiegroepen geen bezwaar tegen de ontwikkeling langs de Galgenkade, waar succesievelijk de ene akker na de andere  vol-gestampt wordt met caravans? Waarom heeft men niet geprotesteerd toen in het water van de Braassemermeer hoogbouw tot stand kwam, terwijl in het hele gebied geen hoogbouw wordt toegestaan.

Gedeputeerde Staten verlangen van het gemeentebestuur een studie waaruit “de noodzaak van tuinbouwvestiging in Nieuwe Wetering” wordt aangetoond. Er zal dus een rapport moeten komen waaruit blijkt de wen-selijkheid van het tuinbouwgebied in Nieuwe Wetering. Dit lijkt ons voor het gemeentebestuur van Alkemade niet moeilijk. Daarbij lijkt het ons wel nodig dat de kwekers in Alkemade nu eens duidelijk laten blijken hoe ze erover denken. Volgens ons zijn er vele kwekers, vooral jonge kwekers, die graag een bedrijf willen opzetten op een goede kavel. Op dezelfde wijze als in de Gogerpolder. Het reservegebied dat in de Gogerpolder lag is ons reeds afgepakt ten behoeve van de woningbouw.

Laten alle kwekers, die serieus belangstelling hebben, actief worden en bij het gemeentebestuur kenbaar maken dat wij het tuinbouwgebied in Nieuwe Wetering nodig hebben. Dan kan het gemeentebestuur het niet moeilijk hebben om de noodzaak van dit tuinbouwgebied aan te tonen. Laten wij er met elkaar voor zorgdragen dat de belangen van ruim 300 kwekers in Roelofarendsveen niet geschaad worden door een klein aantal buiten-staanders die in de weer zijn voor het milieu maar niet beseffen dat ze het geestelijk milieu in onze gemeente sterk verontreinigen”

Met dit artikel opende het E.M.M.conctactblad ( 8e jaargang, no 10, oktober 1974), het huisorgaan van de coöperatieve bloemenveiling Eendracht Maakt Macht, Roelofarendsveen. Het was van de hand van A.R Meima, de directeur van de veiling.

De onjuistheden, onvolledigheden, misvattingen en verkeerde voorstelling van zaken in dit artikel zullen we maar met rust laten. Het zal je maar voor de voeten geworpen worden als inwoners van Alkemade: je wordt betiteld als buitenstaanders die voor geestelijke milieuverontreiniging zorgen. In totaal 150 inwoners uit Nieuwe Wetering en de toen nog actiegroep Progressief Alkemade maakten bezwaar bij G.S. tegen gemeentelijke grondverkoop die het uitzicht en het aanzicht van Nieuwe Wetering zouden schaden. Zowel G.S. als vier jaar later de Kroon gaven de reclamanten gelijk. Blijkbaar  was de geest van G.S. en de Kroon ook verontreinigd.

Dat het derde tuinbouwgebied daar vier jaar laterin 1978 in verkleinde vorm(37 ha) toch kon komen, is een kwestie van één stem geweest. Met 38 tegen 37 stemmen nam Provinciale Staten een amendement aan waardoor Nieuwe Wetering toch zeer tegen de zin van veel inwoners(178 maakten bezwaar bij de gemeenteraad en 165 bij Provinciale Staten) landschappelijk er zwaar op achteruit ging. Bewoners van de Achterweg verloren het uitzicht op de weilanden en kregen er kassen voor in plaats. Misschien nog wel grotere horizonvervuiling dan een hoogspanningsleiding, die wat mij betreft ook beter onder de grond kan. Ook in de politiek slaan de hazen soms onverwachte haken.

Is het derde tuinbouwgebied nu echt nodig geweest ? Hoewel het gemeente-bestuur beweerde dat het voor uitplaatsing van Veense tuinders was, bleek dit al vanaf het begin niet zo te zijn. Anno 2011 ligt er nog 7 hectare braak, zijn er drie hoveniersbedrijven gevestigd en moet je de Veense kwekers er met een lantaarntje zoeken.             

Het is duidelijk dat de heer Meima( God hebbe zijn ziel. Vast!) een faux pas beging met de woorden die hij gebruikte. Dat kan iedereen gebeuren. Toen ik hem er een keer op aansprak, bleek zijn mening nog niet zover gewijzigd  dat hij maar een begin van excuus wilde overwegen. Persoonlijk had ik daaraan niet zoveel behoefte, maar richting inwoners Nieuwe Wetering was het wel chique geweest.

Geestelijke milieuverontreiniging ? Wat zou dat zijn ? De Scientologykerk ? De Ku Klux Clan ? Getuigen van Jehova ? De PVV?  “Doe ’s normaal ,man !” Maar wat is  normaal ? Ooit wel eens een normaal mens gezien ? Ik niet ! Zou  het normaal zijn een bibliotheekvestiging te sluiten  en daardoor op de gemeentebegroting 125.000 euro uit te sparen ? Naar mijn opvatting niet. Het is wellicht wel normaal dat iedereen in tijden van bezuiniging zijn aandeel levert. De bibliotheek ook. Bijv. door een hogere eigen bijdrage te vragen van de lezers.

Normaal is m.i. ook dat je in goed overleg met betrokkenen uitzoekt wat de mogelijkheden zijn en dat je niet plompverloren plannen dropt die onrust oproepen. Behoorlijk bestuur vereist inlevings- en adaptievermogen. Temeer als je met organisaties te maken hebt die in hoge mate afhankelijk zijn van vrijwilligersinzet. Vrijwilligers maken het mogelijk dat een voorziening als een bibliotheek, maar bijvoorbeeld ook een zwembad, gezien kan worden als een identiteitsdrager van een gemeenschap. Wie daaraan, zeker in een pas gevormde gemeente, wil tornen door sluiting voor te stellen verliest als bestuurder het vertrouwen van de bevolking. Verlies van vertrouwen is slecht voor het functioneren van de lokale democratie. Het ware te hopen dat een gemeenteraad, in zijn rol van volksvertegenwoordiging, beseft dat het klakkeloos volgen van collegevoorstellen niet tot de core business van een gemeenteraad  behoort. Eigen denkwerk en creativiteit zouden tot de geestelijke bagage van een raadslid dienen te behoren. Geen jijbakken: wat is uw idee ? Je bent gekozen in een representatieve democratie om het volk te vertegenwoordigen. Wie dat onvoldoende waarmaakt, komt zichzelf bij de volgende verkiezing tegen.

Henk van Tol.

(geestelijke milieuwatcher).

Stelling.

Dwarsliggers houden de rails recht.

Stefan Ramaekers. (Universiteit Utrecht, 2011)

TE VERSCHIJNEN, 11 OKTOBER 2011

KLACHT VAN EEN DORPSSCHOOLMEESTER.

E-KRONIEK OVER DOMHEID, WAANZIN EN ONTWIKKELING.

Informatieavond gemeenteraad Kaag en Braassem over de bezuinigingen

De gemeenteraad organiseert maandagavond 10 oktober een informatieavond over de bezuinigingsvoorstellen van het college. Het is de taak van de gemeenteraad om deze voorstellen over te nemen, aan te passen of te verwerpen. Dit wil de gemeenteraad op een weloverwogen manier doen en daarom horen de raadsleden graag de mening van de inwoners en verenigingen/instanties.

De informatieavond is in het gemeentehuis en duurt van 20.00 – 22.00 uur. De raadsleden willen met u praten in een informele setting en in kleinere groepen. Deze avond zijn er 3 rondes met elk een gespreksduur van 40 minuten.

Opgeven kan via de site van de gemeente Kaag en Braassem

Concept Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie Kaag en Braassem

Dinsdag 6 september hebben burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem de conceptversie van de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV) gepresenteerd. Hierin staan de keuzes die het college maakt voor de toekomst van Kaag en Braassem. Beleid met veel ruimte voor particuliere initiatieven. De MRSV is uitgewerkt aan de hand van het Strategisch Document. In december spreekt de gemeenteraad zich uit over deze conceptversie. De MRSV is digitaal te raadplegen op www.kaagenbraassem.nl.

Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie

Hoe zou Kaag en Braassem er over 10 jaar uit kunnen en moeten zien? Dat is de vraag die centraal staat in de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie. De MRSV is de gemeentelijke visie op de maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling tot het jaar 2025. Welke vraagstukken komen op ons af en hoe kunnen we die op een verantwoorde manier opvangen? Welke kansen biedt onze mooie, groen-blauwe gemeente? Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en deskundigen hebben we daar het afgelopen jaar intensief naar gekeken. Op basis van alle input maakten we heldere keuzes voor de toekomst van Kaag en Braassem en formuleren we nieuw beleid. Beleid op gebied van wonen, recreatie, economie, bereikbaarheid en samenleving. Beleid met veel ruimte voor particuliere initiatieven.

 Inloopavond 6 oktober

Op donderdag 6 oktober organiseren we een inloopavond over de MRSV in de Alkeburcht. Tijdens deze avond kunt u vragen stellen aan beleidsmedewerkers van de gemeente over de diverse onderwerpen die in de MRSV aan de orde komen. De inloopavond is van 19.30 – 21.30 in de Alkeburcht in Roelofarendsveen. Iedereen is van harte welkom.  

Ter inzage

Het ontwerp van de MRSV ligt met ingang van donderdag 8 september 2011 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Inzage is mogelijk tijdens de openingstijden, of op afspraak. Na de inspraaktermijn verwerkt de gemeente de reacties. Op 28 november wordt de conceptversie van de MRSV besproken in het Politiek Forum en op 12 december spreekt de gemeenteraad zich erover uit.

 ACHTERGRONDINFORMATIE

In de MRSV maakt de gemeente enkele keuzes die voor alle beleidsvelden van belang zijn:

• Strategische Keuzes

  1. geen nieuwe (grootschalige) woningbouwplannen;
  2. delen verantwoordelijkheid (met de burger);
  3. verschil maken tussen groei- en groenkernen;
  4. ruimtelijke kwaliteit staat voorop;
  5. ontwikkelen door beheer.

 • Ruimtelijke hoofdstructuur

Kaag en Braassem kent in het buitengebied vier verschillende landschappen: het veenweidegebied, de droogmakerij, de glastuinbouw en de A4/HSL. Daarnaast worden twee bijzondere lintvormige structuren onderscheiden. Het gaat om de zones langs de Wijde Aa en de Drecht. Door versterking van deze verschillen draagt Kaag en Braassem bij aan de diversiteit van natuur en landschap en instandhouding van het Groene Hart  

• Rust en vertier

De ligging van Kaag en Braassem te midden van het Hollands Plassengebied biedt de gemeente veel mogelijkheden op recreatief gebied. ‘Alles overal toestaan’ betekent echter dat waardevolle landschappen verloren gaan. Het is belangrijk dat de gemeente zoekt naar een balans tussen voldoende mogelijkheden voor ruimte en rust en intensievere vormen van recreatie. De gemeente wil zo veel mogelijk gehoor geven aan de vele enthousiaste plannen van particuliere initiatiefnemers. Het zijn juist de ondernemers die het moeten gaan doen. 

• Wonen in leefbare kernen

Kaag en Braassem wil een mooie woongemeente zijn. Een gemeente die zich onderscheidt van andere gemeenten door haar unieke ligging, maar ook een gemeente die zich onderscheidt door unieke woonmilieus. Diversiteit moet de komende jaren meer ruimte krijgen. Bovendien wil de gemeente dat iedereen aan bod komt op de woningmarkt. Een onlangs uitgevoerde analyse van de woningmarkt is hierbij ons vertrekpunt. De leefbaarheid van de kernen staat hoog in het vaandel.

 • Gezonde economische ontwikkeling

Kaag en Braassem kent een strategische ligging aan de A4 en dichtbij Schiphol. De glastuinbouw in de gemeente maakt onderdeel uit van Greenport Aalsmeer. De gemeente is al met al een aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven. De komende jaren willen we deze kansen beter gaan benutten en meer ruimte bieden aan bedrijvigheid. Denk aan het inzetten op kansrijke economieën en samenwerking in de regio. Want economische ontwikkeling is nodig om te zorgen voor een gezonde woonwerkbalans.

 • Alle kernen bereikbaar

Voor het goed functioneren van een gemeente met meerdere kleine kernen is bereikbaarheid een van de belangrijkste randvoorwaarden. Een goede bereikbaarheid tussen de kernen onderling betekent dat inwoners gemakkelijk gebruik kunnen maken van voorzieningen in de verschillende kernen. Een goede bereikbaarheid naar de omliggende regio is van economisch belang, voor de aan – en afvoer van goederen, maar ook voor het woon-werkverkeer. Nieuwe ontwikkelingen als elektrisch rijden worden in de plannen betrokken.

 • Samenleving in beweging

In de MRSV streven we naar een wederzijdse versterking van het ruimtelijke en sociale domein. Daarbij houden we rekening met de verschillende snelheden van beide domeinen. De samenleving verandert immers vaak sneller dan de gebouwde omgeving. In het sociale domein sturen we aan op steeds meer zelfstandigheid van onze inwoners. Bij de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed, nieuw of gebruikt, maken we gebruik van de kansen die liggen in goede samenwerking en betrokkenheid in de buurt. In dit hoofdstuk schetsen we een beeld van de ondersteuning die de gemeente in dit proces kan bieden.

 • Dorpsperspectieven

Kaag en Braassem is een gemeente die opgebouwd is uit verschillende dorpskernen met elk een eigen karakteristiek. In dit hoofdstuk geven we van alle dorpskernen binnen de gemeente een omschrijving van die karakteristiek. Wat is de oorsprong van het dorp en hoe ziet het er nu uit? Hoe zit het met de aanwezigheid van voorzieningen? Wat  eeft er? Vervolgens besteden we aandacht aan het toekomstperspectief van het dorp tegen de achtergrond van de nieuwe beleidsuitgangspunten. Hoe ziet het dorp er over 10 jaar uit? Liggen er kansen die benut kunnen worden? Komen er nieuwe woningen of bedrijven?

• Duurzaamhiedsagenda

De gemeente maakt de keuze om op het gebied van duurzaamheid trendvolgend te zijn. Dat betekent dat Kaag en Braassem een veilige een duurzame leefomgeving voor haar inwoners wenst te zijn, maar zonder vooruit te lopen op vernieuwende maatregelen, technieken en/of investeringen op gebied van duurzaamheid. Onlangs is in overleg met andere gemeenten in de regio een Duurzaamheidsagenda opgesteld. In onze gemeente vertalen we de Duurzaamheidsagenda in twee wensbeelden: een gezonde en veilige leefomgeving en een duurzame inrichting.

• Uitvoeringsstrategie

De MRSV beschrijft de maatschappelijk ruimtelijke ambitie van de gemeente voor de komende 10 tot 12 jaar. Maar de MSV gaat niet alleen over ambitie, het moet ook haalbaar zijn. Dit hoofdstuk geeft inzicht in de manier waarop wij de komende jaren de ruimtelijke ambitie willen gaan verwezenlijken. De ruimtelijke ambitie is opgebouwd uit een veelheid van ontwikkelingen en projecten. Een tabel biedt overzicht van alle projecten en hun mogelijke financieringsbronnen. Voor het verwezenlijken van de maatschappelijke ambitie is de gemeentelijke begroting voor 2012 het uitgangspunt voor de komende jaren.

Mooiste nachtelijke foto loont!

De Milieudienst West-Holland roept inwoners op foto’s te maken van gebouwen, winkels en bedrijven in de regio Holland-Rijnland die ’s nachts doorlopend verlicht zijn. Tijdens de Nacht van de Nacht op zaterdag 29 oktober vragen wij extra aandacht voor deze nachtelijke verlichting. De Milieudienst benadert deze bedrijven en adviseert hen over energiebesparende maatregelen.

 In de nacht van 29 oktober worden in heel Nederland lichten gedoofd en vinden er publieksactiviteiten plaats om de duisternis te beleven. De Milieudienst gaat zich regionaal ook voor de duisternis inzetten. Met de fotowedstrijd wil de Milieudienst zowel bedrijven als inwoners bewust maken van slimme en zuinige verlichting. En zo energieverspilling en onnodig lichtgebruik tegen te gaan.

 Inwoners kunnen tot 1 oktober de foto’s sturen naar aanmelding@mdwh.nl, onder vermelding van hun eigen naam en het adres en naam van het gebouw. De inwoner met de leukste/mooiste foto ontvangt een waardebon van € 50,- te besteden bij www.energiebespaarshop.nl.

 Nacht van de Nacht

Met de Nacht van de Nacht vragen De Provinciale Milieufederaties en Stichting Natuur en Milieu aandacht voor de schoonheid en het belang van donkere nachten. Dit jaar wordt de Nacht van de Nacht voor de zevende keer georganiseerd. En het blijft niet bij één nacht. Steeds meer bedrijven en gemeenten nemen structurele maatregelen om onnodige en hinderlijke verlichting tegen te gaan.

 Energie voor de Toekomst

Dit is een initiatief van Energie voor de toekomst, de klimaatcampagne van de gemeenten uit de regio Holland Rijnland en de Milieudienst West-Holland. Het doel van deze campagne is CO2-uitstoot verminderen door energiebesparing en duurzame energieproductie. Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid werken hierbij samen.

Meer informatie? Zie www.energievoordetoekomst.nl of www.energieservicepunt.nl.

Ride for the Roses Aalsmeer: 1.517.535,27 !!!!!!

De 14de editie van de Ride for the Roses die op 4 september in Aalsmeer verreden is heeft
€ 1.517.535,27 opgebracht voor KWF Kankerbestrijding. Dit is de grootste opbrengst in de geschiedenis van de Ride for the Roses!! De opbrengst zal ten goede komen aan onderzoek naar de (late) effecten van de behandeling van Hodgkin-lymfoom, een vorm van lymfeklierkanker.

Jaarlijks krijgen ongeveer 400 mensen te horen dat ze Hodgkin-lymfoom hebben. De laatste decennia zijn de overlevingskansen van patiënten met het Hodgkin-Lymfoom aanzienlijk verbeterd.

9.800 deelnemers stapten zondag 4 september op de fiets om zich in te zetten voor de strijd tegen kanker. De tocht is goed verlopen. Er waren slechts enkele kleine valpartijen en de slachtoffers hebben gelukkig geen zware verwondingen opgelopen.

Plastic afvalinzameling boven landelijke doelstelling

In juli heeft u, samen met andere inwoners van Kaag en Braassem, wel 13.180 kilo plastic afval gescheiden gehouden. Als u zo doorgaat, komt de gemeente op 18,3 kilo per huishouden uit. De landelijke doelstelling is 15,1 kilo. Het plastic dat u apart houdt, kunnen we recyclen en gebruiken om nieuwe producten te maken.

Dit betekent dat we geen nieuw plastic hoeven te maken, dat gemaakt wordt van olie. Olie is een schaarse grondstof, dus daar moeten we zuinig mee zijn. Zet ‘m op, dan haalt Kaag en Braassem ruimschoots de doelstelling en sparen we het milieu.

Advertentieblok 3