Warning: Division by zero in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php on line 1191

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php:1191) in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/enhanced-wordpress-contactform/wp-contactform.php on line 276

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php:1191) in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/enhanced-wordpress-contactform/wp-contactform.php on line 276
Nieuws uit Kaag en Braassem « Hacked by M.e-dz
www.weer.nl

College stelt 2,25 miljoen euro bezuinigingen voor

 Het college van burgemeester en wethouders heeft een keuze gemaakt uit de vele voorstellen die moeten leiden tot bezuinigingen en professionalisering van de gemeente. De keuzes dienen als uitgangspunt voor de begroting 2012 – 2015 en worden aan de gemeenteraad voorgelegd. De voorstellen brengen samen maximaal 2,250 miljoen op in 2015. De keuzes en bijbehorende productsheets staan op http://www.kaagenbraassem.nl/.

Het college is bij de keuze van de bezuinigingen uitgegaan van een indeling in 3 categorieën, waarbij de impact op het maatschappelijk effect een belangrijke rol hebben gespeeld.

300.000 euro wordt bereikt door het versoberen van de verstrekkingen in het kader van de individuele WMO-voorzieningen. Dit door middel van de nieuwe (regionale) verordening “De Kanteling”.

De subsidie op het onderhoud op sportaccommodaties wordt met 5% gekort (20.000 euro), 125 duizend euro wordt bezuinigd door het sluiten van de biblioteek in Roelofarendsveen, het overige budget (200.000 euro) wordt ingezet voor de Bibliobus welke moet stoppen bij schoollokaties.

Zwembad De Kleine Oase dient een bezuiniging van € 15.000 te leveren, (ongeveer 20% van de gemeentelijke subsidie in 2010). Dit moet worden opgevangen door een verhoging van de entree of de verhoging van de sponsorbijdragen aan het zwembad.

Alle verenigingen moeten rekenen op een vermindering van de subsidie met 10% maar ook de WOZ-subsidie wordt afgebouwd voor de verenigingen met een eigen gebouw.

Veel geld wordt bezuinigd door efficienter te gaan werken in het gemeentehuis zelf, op de salarisadministratie wordt hierdoor 40 duizend euro verdiend. Ook moet de afdeling voorlichting het doen zonder ingehuurde tekstschrijvers (70 duizend euro)

Ook het verhogen van de gemeentelijke inkomsten kan nog, nu wordt er alleen nog maar een extra reclamemast voorgesteld. Vooralsnog wordt er door het College afgezien van belastingverhogingen. Wel ligt er een voorstel van verschuiving van lasten (lagere Reiniginglasten voor ieder huishouden, verhoging WOZ eigenaren), deze keuze wordt geheel aan de Raad gelaten.

Het is nu aan de raad van de gemeente Kaag en Braassem, om de bezuinigingen te beoordelen en eventueel vast te stellen. Naast dee voorstellen kan de Raad ook zelf nog enkele posten toevoegen

 

Kaag en Braassem vervolgt aanbesteding Braassemerland

De afgelopen periode heeft de gemeente Kaag en Braassem met de geselecteerde marktpartijen in de aanbesteding volgens de concurrentiegerichte dialoog van Braassemerland de consultatiefase doorlopen. De input van de geselecteerde marktpartijen is meegenomen bij het formuleren van de definitieve uitvraag bij de aanvang van de volgende fase, de dialoogfase.

In de definitieve uitvraag die de gemeente recent heeft verstuurd, zijn de minimumeisen en gunningcriteria opgenomen op basis waarvan de geselecteerde marktpartijen worden beoordeeld. Dit beoordelingskader spitst zich toe op financiën en kwaliteit van de inschrijving, waarbij gezien de huidige markt het onderdeel financiën relatief zwaar telt. Het onderdeel kwaliteit van de inschrijvingen moet hierbij voldoen aan een aantal minimumeisen. Via de gunningcriteria, de basis voor de beoordeling van de inschrijvingen, worden partijen vervolgens uitgedaagd om zo veel mogelijk invulling te geven aan de principes van het eerdere masterplan, verwoord in het blauwe, groene, rode en grijze raamwerk. Zaken als verbinding van het woongebied met het water, een robuuste groenstructuur, ontwikkeling van het recreatieve netwerk en variatie in de stedenbouw komen hierin terug. Daarnaast wordt de kwaliteit van de inschrijvingen onder meer beoordeeld op de onderdelenbewonersparticipatie, volkshuisvesting en recreatie.

Het vervolg van de aanbesteding bestaat uit de dialoogfase, waarin inschrijvingen door de geselecteerde marktpartijen worden gevolgd door een dialoog tussen gemeente en marktpartijen, en daarna de definitieve inschrijving op basis waarvan de uiteindelijke beoordeling en aansluitende gunning plaatsvindt. Het streven is om in de eerste helft van 2012 het project te gunnen aan de winnende marktpartij.

Clienten Voedselbank Alkemade topdag in Efteling

Maandag 11 juli gingen cliënten van Voedselbank Alkemade een dagje naar de Efteling. De dag was voor hen volledig kosteloos. De cliënten hebben een topdag gehad met elkaar en het weer zat bovendien ook goed mee.

Anneke Loos, voorzitter van Voedselbank Alkemade en burgemeester Van der Velde- Menting voor de vertrekkende bus

Burgemeester Van der Velde-Menting schonk 100 vrijkaartjes voor de Efteling aan Voedselbank Alkemade. De kaartjes ontving zij in april dit jaar bij de opening van een nieuwe attractie in het pretpark, net als 228 andere burgemeesters. Haar doel van de schenking was kinderen uit de gezinnen een leuke, onbezorgde vakantiedag cadeau te doen.

Aan dat doel is zeker voldaan volgens Anneke Loos, voorzitter van Voedselbank Alkemade: “De burgemeester heeft meer dan goed gekozen met de schenking aan onze instelling. Er waren zelfs huilende cliënten van blijdschap, omdat ze deze dag mee mochten maken. Mijn dochter ging in mijn plaats mee op deze dag en vatte de dag in één woord samen met: Geweldig!”

De dag was verder volledig gesponsord door BOVO Tours uit Roelofarendsveen en Rabobank Groene Hart Noord, die er samen voor zorgden dat de dagtrip ook met vervoer en versnaperingen aangekleed kon worden.

De “beste” gemeente van Nederland: Kaag en Braassem !

Vorige week publiceerde het weekblad Elsevier(no 26, 2 juli 2011) voor de vijftiende maal het onderzoek “De beste gemeenten van Nederland”. De editie 2011 is nieuw van opzet en in co-productie gemaakt met bureau Louter  uit Delft. Alle 418 gemeenten in ons land zijn vergeleken op 101 indicatoren die via een statische methode zijn teruggebracht tot 20 onder-werpen binnen acht thema’s. De thema’s zijn:

Woonomgeving , basisvoorzieningen, plusvoorzieningen, overlast en veilig-heid, sociaal klimaat, economie, bereikbaarheid, gemeentelijke dienstver-lening.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn mede bepaald op basis van een on-derzoek onder 6700 lezers van Elsevier. Volgens de onderzoekers is Haren in de provincie Groningen de beste gemeente van 2011. In de provincie Zuid-Holland is dit Oegstgeest geworden, die daarmee dit keer Wassenaar achter zich laat. De wisseling van de wacht in Zuid-Holland is niet te danken aan het feit dat Oegstgeest plotsklaps meer of betere voorzieningen heeft gekregen. Eerder aan de andere onderzoeksmethode. En wellicht zijn er in Oegstgeest meer Elsevier-abonnees geraadpleegd dan in Wassenaar.

Twee gemeenten in onze regio die, in vergelijking met 2010, een flinke duikeling op de Elsevier-ranglijst hebben gemaakt zijn Leiden (van 31 naar 93) en Alphen aan den Rijn (van 151 naar 215). De zeer matige saamhorigheid bij onze zuiderbuur is één van de onderdelen die daarvoor zorgt. Hoe kan het ook anders dan met 11 fracties in de gemeenteraad. Maar Bas Eenhoorn leidt de verdeelde kudde met strenge hand naar de fusie met Boskoop en Rijnwoude(2014). Kaag en Braassem neemt op de ranglijst van 418 gemeenten plaats 287 in.

Heeft zo’n onderzoek nu zin? En wat zijn de gevolgen ervan? Ontstaan er nu verhuisstromen zodat de woningmarkt weer van slot komt? Passen gemeenten hun voorzieningen en beleid aan? Welke voorzieningen  en diensten zijn relevant voor welke categorie inwoners? Waar meer mensen bijeen wonen is de kans op veiligheid kleiner dan in plaatsen waar er minder zijn. Overigens is gevoel van veiligheid is een uiterst subjectieve beleving. Ik ken inwoners van Kaag en Braassem die voor geen goud zich een dag in het Sodom en Gomorra van Nederland, Amsterdam, durven te begeven. Bang gemaakt door berichten in de media.

Een oudere zal graag een supermarkt, een dokter of een buurthuis onder handbereik hebben. Een jongere een sportvoorziening, een theater of een café. Het is vanzelfsprekend dat grotere steden andere voorzieningen bieden dan kleine(re) dorpen: musea, ziekenhuizen, winkelaanbod. Natuur, rust en ruimte vind je meer op het platteland of aan de kust dan in de steden. Bereikbaarheid is daarbij een belangrijk aspect. Zo ben je vanuit Roelofarendsveen vlugger met de snelbus en de sneltrein in Den Haag dan met de auto. En nog goedkoper ook. Lijnbus 256 van Connexxion brengt je snel op Schiphol Airport en vandaar uit rijd, spoor of vlieg je verder.

Hoe scoort Kaag en Braassem nu in dit onderzoek en welke vraagtekens zijn daarbij te plaatsen ?

Bij het onderdeel wonen zijn er drie aspecten getoetst: historisch décor (redelijk), aantrekkelijke buurt(zeer matig) en natuur, rust en ruimte (matig). Hier valt direct de vraag te stellen: op welke van onze elf dorps-kernen is dit van toepassing? HSL- en Schipholgeluid is niet overal te horen. Het décor van de Julianalaan te Kaag is toch adembenemend. Een rondje Ka biedt rust en ruimte. Waar zijn de minder aantrekkelijke buurten, laat staan achterbuurten in onze gemeente?

Het onderdeel basisvoorzieningen wordt op de punten kinderpakket, jongerenpakket en zorgpakket als redelijk beoordeeld; de winkels zeer matig. Is  onderscheid gemaakt tussen dagelijke behoeften en de luxere branches ? Winkelwagens werken op dit gebied aanvullend.

In de plusvoorzieningen worden cultuur, uitgaan, sport en fitness als matig gekwalificeerd. Onder uitgaan worden cafés en restaurants gerangschikt. Ik heb wel eens horen beweren dat de alcoholconsumptie in Kaag en Braassem zo hoog is. Het jeugdig volk laat zich toch niet in Leiden of Noordwijk of elders vollopen? De (water)recreatie wordt als zeer hoog gewaardeerd. Maar ja, ten tijde van het onderzoek waren we nog geen vier campings kwijt geraakt.

Wat overlast en veiligheid betreft komt Kaag en Braassem er in het onderzoek redelijk tot goed vanaf. Ook de samenstelling van de bevolking (inkomens  en uitkeringen)  en de saamhorigheid wordt als goed  beoordeeld. Hoe staat het met de saamhorigheid tussen de kernen? Een goede beoordeling geldt ook voor de economie onderdelen bedrijvigheid en werk. Daarentegen worden openbaar vervoer en bereikbaarheid per auto als matig aangegeven. Dat laatste begrijp ik niet, want volgens mij is Kaag en Braassem uit alle richtingen via asfalt goed bereikbaar. Als straks de A4 en de N207 volledig verbreed  zijn nog beter. 

Bij de gemeentelijke dienstverlening krijgt Kaag en Braassem een zeer matig te incasseren. Dit op grond van een checklist van Biza en VNG. Wat tarieven betreft een zelfde kwalificatie. Dat lijkt logisch gelet op het hoge totaaltarief (895 euro per jaar) van ozb, reinigingsheffing en rioolheffing.

Voor de Holland Rijnlandgemeenten komt Elsevier/Louter tot de volgende rangschikking.

 • Oegstgeest (13)
 • Voorschoten (16)
 • Lisse (22)
 • Teylingen (26)
 • Leiderdorp (48)
 • Zoeterwoude (49)
 • Katwijk (81)
 • Noordwijkerhout (88)
 • Leiden (93)
 • Hillegom (128)
 • Noordwijk (168)
 • Rijnwoude (212)
 • Alphen aan den Rijn (215)
 • Kaag en Braassem (287)
 • Nieuwkoop (370)

Elsevier, verantwoordelijk voor de presentatie van het onderzoek, schrijft dat het geen zoektocht is naar slechte gemeenten. Bij vergelijkingen zijn er sterke en zwakke kanten en eindigen er gemeenten nu eenmaal boven- of onderaan.

In het onderzoek wordt ook het begrip “welstand” opgevoerd. Hieronder verstaat men, op grond van gegevens van het CBS, de verhouding tussen het percentage huishoudens met hoge inkomens en het percentage uitkerings-gerechtigden op de bevolking tussen 25 tot 65 jaar. Hier scoort Kaag en Braassem een keurige 15e plaats. Van de Holland Rijnlandgemeenten is alleen Oegstgeest op dit onderdeel beter: plaats 9. De meeste welstand schijnt zich in Rozendaal(Gld) te bevinden.

Welke waarde moet nu aan zo’n onderzoek worden toegekend ? Elsevier:

“De oordelen zijn relatief, gemeenten zijn met elkaar vergeleken”

Het is maar hoe je met elkaar vergelijkt. Anders springt Noordwijkerhout niet van plaats 285 naar 88. Ik heb niet de indruk dat daar binnen een jaar nu zoveel verbeteringen zijn opgetreden die deze sprong rechtvaardigen. Uit het feit dat ik al 39 jaar in Roelofarendsveen, nu gemeente Kaag  en Braassem, woon leid ik af dat dit voor mij tot op heden de beste woonplaats is. Woonbeleving is vooral een kwestie van gevoel. Anders was ik wel vertrokken. Ik ben gekke Henkie niet.

Bij inspraakgelegenheden buiten onze gemeente stel ik me dan ook als voor zoals ik me voel. Ambivalent wellicht, maar ambivalentie, daar is niets op tegen volgens onze grote volksschrijver, mits  Gods zegen er op rust en er structuur in zit.

Henk van Tol.

(Voorschotenaar, tijdelijk woonachtig in Kaag en Braassem)

Het alternatief Kaag en Braassemlied.

Hoe ruim zijn je plassen, je ligt er in voor je ’t weet,

gevuld met hemelwater en bukkerszweet.

De grasgroene polders, tegenwind op de dijk,

wie hier  wil sterven, eindigt als lijk.

’t Is druk in de Randstad en in ’t Groene Hart,

we zijn niet de enigen en ook niet apart.

Sloten en vaarten, dorpen alom,

wie nooit verder kijkt, blijft een beetje dom.

De kwekers, zij worden bukkers genoemd,

zijn dagelijks tot lang werken gedoemd.

Dat zweten en zwoegen, hoewel machinaal,

de financiële zorgen maakt hun boterham schraal.

Helaas geen oase, met het HSL gedreun,

de rijksweg A4 met het motorgekreun.

Schiphol met het gierend vliegtuiglawaai;

’t is kolere herrie, ik vind het niet fraai.

Dus wie hier blijft wonen, wees realist:

het waait, het regent, het stormt en het mist.

Geen casino, wel kroegen, Het  Haventje voorop,

dat is een plek waar ik graag even stop.

Verkwikt fiets ik verder langs RABO mijn bank,

daar licht ik de pet en prevel ik dank.

De coöperatie past goed op mijn poen,

je was wel een mafkees als je ’t Dirk liet doen.

Ik blijf hier maar wonen, doch ga veel op reis

en zie schone zaken voor een schapp’lijke prijs.

Na veilige thuiskomst, verzadigd, voldaan,

kan ik hier weer even mijn mannetje staan.

Want in K…aag en Braas…sem kom ik tot rust;

ik heb er menige schoonheid gekust.

De wereld is groot en de zeeën zijn wijd;

ik keer steeds weerom zonder angst, zonder spijt

Wanneer ik fietsend dit lied tracht te zingen,

laat ik het zachtjes een klein beetje swingen.

Ik let op de weg en houd mijn stuur recht,

want voor je het weet zak je weg in de Drecht.

Al roepend om hulp en snakkend naar asem

laat je  toch nog het leven in K…aag en Braas…sem.

Karel van Ballegooijen.

SP: Grenscorrectie Kaag en Braassem-Teylingen

Provinciale Staten behandelen in de vergadering van 29 juni de grenscorrectie tussen Kaag en Braassem en Teylingen.

Jerry Snelling (SP) geeft zijn mening over de kwestie:
“Al jaren zijn de gemeenten Kaag en Braassem en Teylingen in discussie over een stuk grond dat tussen deze twee gemeenten ligt. Hoort dit stuk grond bij Kaag en Braassem of bij Teylingen? Omdat beide gemeenten er na al die jaren zelf niet uitkwamen, moet de provincie Zuid-Holland een beslissing nemen. Het bestuur van de provincie, het college van Gedeputeerde Staten, heeft voorgesteld om de grens te corrigeren en het stuk grond onder de gemeente Teylingen te laten vallen. Dit besluit is genomen naar aanleiding van meerdere gesprekken met de bewoners: vier campinghouders. Alle vier de campinghouders willen graag naar Teylingen.

Op 15 juni is de voorgestelde grenscorrectie van Gedeputeerde Staten besproken in de commissie Bestuur en Middelen. Dat het onderwerp leeft, bleek wel uit de zeven insprekers tijdens de commissievergadering. Het bleek dat de campinghouders en de gemeente Teylingen positief zijn over de voorgestelde grenscorrectie. De gemeente Kaag en Braassem en een aantal inwoners zijn minder positief. De weg naar de campings ligt namelijk in Kaag en Braassem en de bewoners aan deze weg vrezen voor meer verkeer en hebben zorg over de verkeersveiligheid. De gemeente Teylingen gaf tijdens de vergadering aan deze zorg te begrijpen en er alles aan te doen om in gesprek te gaan met de bewoners in Kaag en Braassem die aan de bewuste weg wonen. Ook stelde Teylingen voor om desnoods geld te besteden voor het verbeteren van de weg die in Kaag en Braassem ligt.

De SP is positief over het voorstel. Enerzijds omdat de bewoners van het stuk grond zelf naar Teylingen wil. Hiermee is er dus groot draagvlak onder de bevolking en dat is wat de SP betreft het belangrijkste criterium. Anderzijds moet de toezegging van de gemeente Teylingen ervoor zorgen dat de verkeerssituatie op de weg naar de campings verbetert en hiermee kunnen de bewoners die aan deze weg wonen gerust zijn wat betreft extra verkeer en de verkeersveiligheid.”

Gerechtshof wijst hoger beroep Etgroen af

Het gerechtshof in Den Haag heeft Etgroen BV op 14 juni in het ongelijk gesteld in het hoger beroep dat Etgroen had ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank. De rechtbank wees in dit vonnis de schadeclaim van Etgroen, gericht aan gemeente Kaag en Braassem, af.

 Claim
Etgroen zou, als ontwikkelaar van 76 recreatiewoningen aan de Wijde Aa, schade hebben geleden door vertragingen die ontstaan zouden zijn doordat de gemeente de mogelijkheid van de bouw van de recreatiewoningen, volgens Etgroen ten onrechte, niet in het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Oost Plus’ had opgenomen. Etgroen wilde deze schade vergoed zien en stelde een schadeclaim in. Bovendien zou de gemeente onjuiste informatie hebben verschaft.

Oordeel
Het gerechtshof, en ook de gemeente, erkent dat er in het traject vertragingen zijn opgelopen waar Etgroen deze mogelijk niet had kunnen verwachten. Van excessieve schade hierdoor is volgens het hof echter geen sprake. Ook op het gebied van communicatie heeft de gemeente steken laten vallen. Deze gebrekkige communicatie biedt echter onvoldoende grondslag voor vergoeding van de, door Etgroen, gevorderde schade. Kortom, de gronden waarop Etgroen de claim baseerde, zijn niet van toepassing geacht, zeker niet gezien de hoogte van de claim.

 Bovendien is het gerechtshof, met de rechtbank, van oordeel dat de handelingen van de gemeente, voor zover deze onrechtmatig zouden zijn, nooit onrechtmatig kunnen zijn geweest jegens Etgroen, omdat de gedragingen waar Etgroen het over heeft, zich in een periode hebben afgespeeld waarin Etgroen nog niet bestond. Etgroen heeft namelijk niet aangetoond dat mogelijke schadevorderingen die vóór haar oprichting zouden zijn ontstaan, bij haar oprichting zijn ingebracht of alsnog aan haar zijn overgedragen.

Gemeenten onderzoeken samenwerking werk en inkomen

Rijnwoude, Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn gaan bekijken op welke manier zij kunnen samenwerken op het gebied van werk en inkomen. Dat hebben de partijen vandaag in een intentieovereenkomst vastgelegd.

 

Vanuit het Rijk komt er een nieuwe wet; de Wet Werken naar Vermogen. In deze wet worden bestaande sociale regelingen, zoals Wajong, bijstand (WWB/WIJ) en de sociale werkvoorziening (WSW) samengevoegd tot één regeling: Wet Werken naar Vermogen. De uitvoering van deze wet wil het kabinet decentraal bij de gemeenten neerleggen.

 Voordelen

De gemeenten Kaag & Braassem, Nieuwkoop en Rijnwoude zijn bezig om de Intergemeentelijke Sociale Dienst De Rijnstreek (ISDR) op te heffen. Op het gebied van werk en inkomen is er de voorkeur om samen te werken met de gemeente Alphen aan den Rijn. Hélène Oppatja, wethouder werk en inkomen gemeente Alphen aan den Rijn: “Met de nieuwe wet komt er veel op ons af. Om de uitvoering van deze taken goed op te kunnen pakken is samenwerken efficient en effectief.” Door taken samen uit te voeren ontstaat schaalvoordeel en dat is voor alle gemeenten gunstig. Oppatja: “We gaan nu bekijken hoe we dat kunnen vormgeven.”

Dienstverleningsovereenkomst

De vier gemeenten spreken door het ondertekenen van de overeenkomst de intentie uit om met elkaar te onderzoeken ofzij kunnen samenwerken op gebied van werk en inkomen. Hélène Oppatja: “Dat betekent dat we de komende periode kijken naar de juridische en financiële aspecten. Als het lukt om tot afspraken te komen is de volgende stap het sluiten van een dienstverleningsovereenkomst.”

Voedselbank Alkemade naar De Efteling

De Voedselbank Alkemade gaat maandag 11 juli met 100 van haar cliënten naar de Efteling in Kaatsheuvel. Eerder dit jaar ontving Burgemeester van der Velde 100 vrijkaarten door aanwezig te zijn bij de opening van de nieuwe attractie de magische stad Raveleijn. van der Velde koos ervoor om deze kaarten beschikbaar te stellen aan de Voedselbank Alkemade.

Door het Rabobank stimuleringsfonds is een gift gedaan om busvervoer te regelen.

Vlag uit voor een Goodie Bag

Een tas aan een vlag betekent een geslaagde examenkandidaat. Voor Rabobank Groene Hart Noord een goede reden om alle geslaagden in de regio in het zonnetje te zetten. Samen met diverse ondernemers uit de buurt hebben zij een leuke Goodie Bag samengesteld.

Alle examenkandidaten van VMBO, HAVO en VWO krijgen de uitslag van hun examen op 15 en 16 juni. Rabo medewerkers gaan op vrijdag 17 juni op zoek naar tassen aan vlaggen in de gemeenten Nieuwkoop en Kaag & Braassem. Wanneer de vlag uithangt stoppen zij een flyer in de brievenbus. Met de ingevulde flyer kunnen de geslaagden een leuke Goodie Bag ophalen bij de kantoren van Rabobank Groene Hart Noord. De gezamenlijke ondernemers geven totaal 200 tassen uit.

 Aanbiedingen en goodies

Natuurlijk zit er in de Goodie Bag de bekende diplomamap van de Rabobank. Maar ook de ondernemers Robey’s Gym, Body Action, Coop Rehorst, Super de Boer Leimuiden, Sport2000 van der Geest, De Jong Sport, Reisbureau Kaag en Braassem en Bakkerij Van Maanen hebben een bijdrage geleverd voor de Goodie Bag. Bovendien vindt je in de Goodie Bag handige informatie over vakantiewerk, Studentenverzekering en het Rabo Studentenpakket.

Afvalinzameling in Kaag en Braassem 10 jaar door Cyclus

Wethouder van Velzen en Directeur van Bloois ondertekenen contract

Met een feestelijke starthandeling gaven wethouder Van Velzen van de gemeente Kaag en Braassem en algemeen directeur van Cyclus de heer Van Bloois op woensdag 1 juni symbolisch het startsein voor de nieuwe dienstverleningsovereenkomst. Cyclus verzorgt de komende tien jaar het afvalbeheer voor de gemeente Kaag en Braassem.

 In de overeenkomst is vastgesteld dat Cyclus het huishoudelijk afval in Kaag en Braassem inzamelt. Het gaat om het legen van minicontainers en verzamelcontainers voor GFT- en restafval en op aanvraag de inzameling van grof huishoudelijk afval en grof tuinafval. Ook beheert Cyclus de inzamelmiddelen. Denk hierbij aan het onderhoud, de aanschaf en het uitzetten van ondergrondse- , bovengrondse- en minicontainers. Bovendien verzorgt Cyclus een deel van de communicatie met inwoners. Zo kunnen inwoners met vragen of meldingen over de inzameling terecht bij de Klantenservice van Cyclus. Voor het gebruik van het afvalbrengstation Rijnstreek en de inzameling van plastic afval zijn al eerder overeenkomsten afgesloten.

 Maatschappelijke taak

Wethouder Van Velzen is zeer tevreden met de nieuwe dienstverleningsovereenkomst, die in goed overleg tot stand is gekomen. “Na stevige onderhandelingen zijn we tot een mooi resultaat gekomen. Ik heb alle vertrouwen in een goede samenwerking.” Ook Cyclus is zeer verheugd en trots op de gedeeltelijk nieuwe overeenkomst. Van Bloois: “De afvalinzameling van de kern Alkemade werd voorheen door een andere partij uitgevoerd. Nu is Cyclus verantwoordelijk voor het afvalbeheer in heel Kaag en Braassem. De gemeente vertrouwt ons een belangrijke maatschappelijke taak toe. Bovendien is de intentie uitgesproken om de samenwerking in de toekomst te intensiveren. Wij zien dat als een kans om in Kaag en Braassem een mooie bijdrage te leveren aan een schone, hele en veilige leefomgeving.”

Advertentieblok 3