Warning: Division by zero in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php on line 1191

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php:1191) in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/enhanced-wordpress-contactform/wp-contactform.php on line 276

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php:1191) in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/enhanced-wordpress-contactform/wp-contactform.php on line 276
Politiek « Hacked by M.e-dz
www.weer.nl

De gemeenteraad vergadert 18 april 2011

De eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad Kaag en Braassem is op maandag 18 april 2011 in het gemeentehuis van de gemeente Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. De agenda voor de vergadering is als volgt:

Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Geestweg & Floraweg
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de nota van uitgangspunten als kaderstellende opmaak voor het voorontwerpbestemmingsplan Geestweg & Floraweg.

Nota van uitgangspunten Drechthoek II
De nota van uitgangspunten geeft een omschrijving van de functionele en ruimtelijke uitgangspunten waarmee het nieuwe bedrijventerrein Drechthoek II vormgegeven dient te worden. De raad wordt ook gevraagd een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen.

De onderstaande stukken zijn niet ter bespreking in de raad geagendeerd:
a. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
b. Vaststellen bestemmingsplan Kalmoeslaan 5 in Rijnsaterwoude
c. Exploitatieverordening Kaag en Braassem 2011
d. Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart

De complete agenda, inclusief alle vergaderstukken voor deze vergadering, kunt u vinden op de site van de gemeente.

Cyclus NV verkoopt Ghanese Dochter

Op de politieke avond van 4 april 2011 meldde Wethouder van Velzen dat er op 28 april een intentieverklaring getekend gaat worden om de ghanese plastic verwerkende dochter “Cyclus Elmina Plastic Recycling Ltd. Ghana” te verkopen.

In eerste instantie wordt er 80% van het aandelenkapitaal verkocht, vanwege een subsidie die niet verleend wordt aan een niet publieke onderneming. Volgens van Velzen zal de prijs niet voldoende zijn om de voorziening van 1,2 miljoen euro in Cyclus NV goed te maken. Kaag en Braassem heeft een aandeel van 2,3 procent in de NV Cyclus, en loopt dus een maximaal risico van 27600 euro. Het dividend over 2009 voor Kaag en Braassem bedroef ruim 1o duizend euro.

Woningbouwvereniging Alkemade koopt brede school KasKade

Woensdag 23 maart is een koopovereenkomst ondertekend tussen woningbouwvereniging Alkemade en gemeente Kaag en Braassem. Een overdracht ter waarde van circa twaalf miljoen euro. Over twee maanden wordt in Roelofarendsveen brede school KasKade opgeleverd, de allereerste brede school in de gemeente Kaag en Braassem.

De ondertekening van het koopcontract afgelopen woensdag in het gemeentehuis door burgemeester Marina van der Velde-Menting en directeur Rob Hensen van woningbouwvereniging Alkemade markeert een bijzonder moment in de samenwerking tussen gemeente en woningcorporatie.

Het onderhoud en beheer van een aantal maatschappelijke voorzieningen in Kaag en Braassem, waaronder alle scholen, is al langer in handen van de corporatie, maar dat woningbouwvereniging Alkemade de brede school volledig voor eigen rekening en risico in eigendom neemt is nieuw. “We willen als corporatie meer doen dan mensen een dak boven hun hoofd bieden. Een wijk moet ook leefbaar zijn, prettig om in te wonen. Door te investeren in een belangrijke voorziening zoals deze brede school kunnen we daaraan een goede bijdrage leveren”, aldus directeur Rob Hensen. In de nieuwbouwwijk Braassemerland, waar de brede school een opvallende plek inneemt, bouwt woningbouwvereniging Alkemade de komende jaren ook 650 sociale woningen.

Hoewel de ondertekening van de koopovereenkomst tussen de gemeente en woningbouwvereniging Alkemade nu pas heeft plaatsgevonden, is het vanaf het begin de intentie geweest het eigendom uit handen te geven. Wethouder Schoonderwoerd: “De tijd dat een gemeente de enige aangewezen partij is om de volledige verantwoording voor de bouw van scholen op zich te nemen, is voorbij. Een moderne maatschappelijke voorziening zoals deze brede school vraagt om inzet van meerdere partijen, dat kunnen we niet alleen. Woningbouwvereniging Alkemade speelt daarin een belangrijke rol. Onze intensieve samenwerking heeft extra kwaliteit opgeleverd. De verkoop heeft voor ons ook te maken met beleid en investeringskeuzes. Daar past het bezit van dit soort voorzieningen steeds minder in, terwijl de exploitatie wel een taak van corporaties is.

Oud Alkemade bezorgd om archiefonderzoek

De vrijwilligers van stichting Oud Alkemade hebben hun zorg uitgesproken over de mogelijke overdracht van archiefmateriaal naar Gouda. Het gaat om het archief van de voormalige gemeente Alkemade. Er zijn plannen om dit archief, dat momenteel wordt bewaard in het archief in Alphen aan den Rijn, over te brengen naar streekarchief Midden Holland in Gouda.

 Dat is te lezen in Alkmadders, het kwartaaltijdschrift van de Stichting Oud Alkemade. Gevreesd wordt dat de reis naar Gouda een brug te ver is voor de vrijwilligers die zich nu bezighouden met archiefonderzoek. “Dit betekent dat wij geen artikelen meer in dit blad kunnen plaatsen met historische achtergrond waarvoor archiefonderzoek nodig is. Dit stelt ons diep teleur.”

Het gaat Oud Alkemade met name om de afstand. De stichting heeft er begrip voor dat het gemeentelijk archief niet in Roelofarendsveen kan worden bewaard, maar zou liever zien dat het materiaal wordt ondergebracht in het Regionaal Archief Leiden. Om het probleem onder de aandacht te brengen heeft het bestuur inmiddels een brief gestuurd naar het gemeentebestuur van Kaag en Braassem.

VVD Zuid-Holland wil 100km op verbrede N207

VVD lijsttrekker Floor Vermeulen breekt nog eens een lans voor snellere verbreding van de N207 tussen Alphen aan den Rijn en Leimuiden. “Nu is het in de spits nog achteraan aansluiten en met een slakkengangetje richting bestemming,” aldus de liberaal uit Boskoop. Maar daar moet verandering in komen: “Alleen de VVD wil niet bezuinigen op de investeringen in wegen, maar juist meer geld voor asfalt. Bijvoorbeeld voor de N207. En als die weg 22 rijstroken breed is, kunnen we meteen de snelheid omhoog gooien naar 100 km per uur.”

Nu zijn er plannen om de N207 gefaseerd te verbreden. Eerst worden busstroken aangelegd die ook voor vrachtverkeer kunnen dienen. Een stap in de goede richting. Maar het gaat de VVD nog niet snel genoeg. Op 2 maart zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten. De VVD hoopt veel stemmen te halen om zo een vurige wens in vervulling te laten komen: versnelde verbreding van de N207. “Dus geen fasering met busbanen, maar echt asfalt waar iedere automobilist iets aan heeft,” zegt Vermeulen. Hij voor de komende vier jaar nog eens kijken naar mogelijkheden voor extra geld om het project zo te versnellen.

Kaag en Braassem publiceert Strategisch Document

Bent u benieuwd naar de toekomst van Kaag en Braassem? Download dan snel het Strategisch Document. Dit is samengesteld uit de ideeën en opmerkingen van de bewonersavonden van afgelopen november, de adviezen uit de focusgroepen en een naslag op het eigen beleid.

In het stuk staan de trends en ontwikkelingen, de kansen en dilemma’s, de koers voor 2030 en de opgaven die we als gemeente (inwoners en bestuur) met elkaar hebben. Dit Strategisch Document is de basis voor de Maatschappelijke en Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV). Ook bij het opstellen van de structuurvisie hebben we uw inbreng weer nodig. Binnenkort hoort u hier meer over. Lees daarvoor nu alvast het Strategisch Document. Als u hierover vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u mailen naar mrsv@kaagenbraassem.nl.

Nationaal Regenboog Zeilevenement Hollandse Utrechtse Plassen

Dinsdagmiddag 18 januari presenteerden zich onder grote belangstelling in Fort Wierickerschans in Bodegraven de bemanning van de deelnemende boten aan het eerste Nationaal Regenboog Zeilevenement, dat wordt gehouden van 29 juni tot en met 3 juli 2011. Hieraan voorafgaand onthulden de heren H. Bergsma, voorzitter van de Regenboogclub en J.B. Uit den Boogaard, voorzitter van het regionaal overleg het logo van dit Zeilevenement. Om het evenement mogelijk te maken tekende de heer A.F. Smit, namens de gezamenlijke Rabobanken uit de regio van het Groene Hart, een overeenkomst met de organisatie. Voor deze gelegenheid was Fort Wierickerschans helemaal omgetoverd in zeilsfeer met onder meer zeven regenboogboten waaronder de Koninklijke Oranje Regenboogboot.

 Het eerste Nationaal Regenboog Zeilevenement

Van woensdag 29 juni tot en met zondag 3 juli 2011 gaan dorpen, steden, overheid en bedrijfsleven de strijd met elkaar aan op de Hollandse/Utrechtse Plassen. Het evenement wordt gehouden op de Kagerplassen, het Braassemermeer, de Westeinder, de Vinkeveense Plassen en de Nieuwkoopse plassen. Iedere dag op een andere plas.  

Rond de wedstrijden komt een aanvullend programma. In iedere plaats, die tijdens de toer wordt aangedaan, vormt de schooljeugd de rode draad om vooral hen bij de watersport te betrekken .

 Het Nationaal Regenboog Zeilevenement in de toekomst

Dit jaar wordt het Regenboog Zeilevenement voor de eerste keer georganiseerd. Het voornemen is om het uit te laten groeien tot een jaarlijks terugkerend evenement.

Het Nationaal Regenboog Zeilevenement is een goede manier om toerisme en recreatie op de Hollandse/Utrechtse Plassen op de kaart te zetten. Bovendien biedt het overheden de gelegenheid zich te profileren en wordt de veelzijdigheid van het Groene Hart onderstreept.

 Deelnemers aan de competitie

Met name overheden gaan de strijd met elkaar aan. De gemeenten Aalsmeer, Leiden, Kaag en Braassem, Nieuwkoop, De Ronde Venen, Bodegraven in samenwerking met Reeuwijk, Teylingen (dankzij een aantal ondernemers), Wijde Meer/ Loosdrecht en de Green port gemeenten onder de naam ‘Beleef de Bollenstreek’ staan op de deelnemerslijst.

De deelnemende organisaties zijn vertegenwoordigd onder de vlag van ‘het Groene Hart’, Groene Hart Bureau voor Toerisme en onder die van ‘Bedrijfsleven Rijnland’ de Kamer van Koophandel.  

Schade Oud en Nieuw circa € 12.800

Ondanks de preventieve maatregelen (denk aan weghalen vuilnisbakken en containers) van de gemeente, was de schade rond Oud en Nieuw 12.860,00 euro.

Het gaat om moedwillige vernielingen met vuurwerk. Vuilnisbakken, verkeersborden, een put en zelfs lichtmasten werden opgeblazen. Leimuiden was dit jaar koploper in zowel het aantal schades als het schadebedrag.

De helft van het schadebedrag is daar veroorzaakt. De gemeente heeft de meeste zaken inmiddels hersteld. Alleen het herplaatsen van de lichtmasten is uitbesteed.

Beperkte huisvuilinzameling wegens extreem weer

Vanwege de slechte weersomstandigheden wordt er beperkt afval opgehaald. De containers die gewoonlijk op maandag worden geleegd, worden op een andere dag geleegd. De containters die vrijdag niet zijn geleegd, worden vandaag nog geleegd.

Vrijdagochtend is in Roelofarendsveen nog een gedeelte van de containers geleegd. De gemeente Leiden, die het afval ophaalt in voormalig Alkemade, heeft echter besloten te stoppen. Maandag worden deze  vuilcontainers alsnog geleegd. U kunt deze containers dus laten staan.

Voor de stand van zaken in de dorpen van voormalig Jacobswoude kunt u het beste de website van Cyclus NV in de gaten houden of contact opnemen met Cyclus NV via (0182) 54 75 00.

Zodra er meer bekend is over de afvalinzameling wordt dat op deze website vermeld

Minister: Geluid HSL binnen de normen

Het lawaai van de hogesnelheidstrein bij Kaag en Braassem blijft binnen de normen. Er zijn geen maatregelen nodig om de overlast te verminderen.

Minister Schultz van Haegen zei dat woensdagmiddag in een Kamerdebat over de HSL. Zij haalde de eerste metingen van TNO aan, waaruit blijkt dat de wettelijke geluidsnormen niet overschreden worden.

Tegenstanders, verenigd in de stichting Stop Herrie HSL, zijn ontevreden over de uitkomst van het debat. Zij denken dat de nieuwe flitstreinen die nog worden aangeschaft meer lawaai zullen maken. Ook zijn ze ongerust over het plan om de dienstregeling op de lijn verder uit te breiden. Zo zal de trein vanaf komende zondag twee keer per uur gaan rijden in plaats van een keer.

(bron: omroep west)

Advertentieblok 3