Warning: Division by zero in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php on line 1191

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php:1191) in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/enhanced-wordpress-contactform/wp-contactform.php on line 276

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/wptouch-pro/modules/qbgcahtc.php:1191) in /home/kaagbraa/domains/nieuwsuitkaagenbraassem.nl/public_html/wp-content/plugins/enhanced-wordpress-contactform/wp-contactform.php on line 276
Elsevier « Hacked by M.e-dz
www.weer.nl

De “beste” gemeente van Nederland: Kaag en Braassem !

Vorige week publiceerde het weekblad Elsevier(no 26, 2 juli 2011) voor de vijftiende maal het onderzoek “De beste gemeenten van Nederland”. De editie 2011 is nieuw van opzet en in co-productie gemaakt met bureau Louter  uit Delft. Alle 418 gemeenten in ons land zijn vergeleken op 101 indicatoren die via een statische methode zijn teruggebracht tot 20 onder-werpen binnen acht thema’s. De thema’s zijn:

Woonomgeving , basisvoorzieningen, plusvoorzieningen, overlast en veilig-heid, sociaal klimaat, economie, bereikbaarheid, gemeentelijke dienstver-lening.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn mede bepaald op basis van een on-derzoek onder 6700 lezers van Elsevier. Volgens de onderzoekers is Haren in de provincie Groningen de beste gemeente van 2011. In de provincie Zuid-Holland is dit Oegstgeest geworden, die daarmee dit keer Wassenaar achter zich laat. De wisseling van de wacht in Zuid-Holland is niet te danken aan het feit dat Oegstgeest plotsklaps meer of betere voorzieningen heeft gekregen. Eerder aan de andere onderzoeksmethode. En wellicht zijn er in Oegstgeest meer Elsevier-abonnees geraadpleegd dan in Wassenaar.

Twee gemeenten in onze regio die, in vergelijking met 2010, een flinke duikeling op de Elsevier-ranglijst hebben gemaakt zijn Leiden (van 31 naar 93) en Alphen aan den Rijn (van 151 naar 215). De zeer matige saamhorigheid bij onze zuiderbuur is één van de onderdelen die daarvoor zorgt. Hoe kan het ook anders dan met 11 fracties in de gemeenteraad. Maar Bas Eenhoorn leidt de verdeelde kudde met strenge hand naar de fusie met Boskoop en Rijnwoude(2014). Kaag en Braassem neemt op de ranglijst van 418 gemeenten plaats 287 in.

Heeft zo’n onderzoek nu zin? En wat zijn de gevolgen ervan? Ontstaan er nu verhuisstromen zodat de woningmarkt weer van slot komt? Passen gemeenten hun voorzieningen en beleid aan? Welke voorzieningen  en diensten zijn relevant voor welke categorie inwoners? Waar meer mensen bijeen wonen is de kans op veiligheid kleiner dan in plaatsen waar er minder zijn. Overigens is gevoel van veiligheid is een uiterst subjectieve beleving. Ik ken inwoners van Kaag en Braassem die voor geen goud zich een dag in het Sodom en Gomorra van Nederland, Amsterdam, durven te begeven. Bang gemaakt door berichten in de media.

Een oudere zal graag een supermarkt, een dokter of een buurthuis onder handbereik hebben. Een jongere een sportvoorziening, een theater of een café. Het is vanzelfsprekend dat grotere steden andere voorzieningen bieden dan kleine(re) dorpen: musea, ziekenhuizen, winkelaanbod. Natuur, rust en ruimte vind je meer op het platteland of aan de kust dan in de steden. Bereikbaarheid is daarbij een belangrijk aspect. Zo ben je vanuit Roelofarendsveen vlugger met de snelbus en de sneltrein in Den Haag dan met de auto. En nog goedkoper ook. Lijnbus 256 van Connexxion brengt je snel op Schiphol Airport en vandaar uit rijd, spoor of vlieg je verder.

Hoe scoort Kaag en Braassem nu in dit onderzoek en welke vraagtekens zijn daarbij te plaatsen ?

Bij het onderdeel wonen zijn er drie aspecten getoetst: historisch décor (redelijk), aantrekkelijke buurt(zeer matig) en natuur, rust en ruimte (matig). Hier valt direct de vraag te stellen: op welke van onze elf dorps-kernen is dit van toepassing? HSL- en Schipholgeluid is niet overal te horen. Het décor van de Julianalaan te Kaag is toch adembenemend. Een rondje Ka biedt rust en ruimte. Waar zijn de minder aantrekkelijke buurten, laat staan achterbuurten in onze gemeente?

Het onderdeel basisvoorzieningen wordt op de punten kinderpakket, jongerenpakket en zorgpakket als redelijk beoordeeld; de winkels zeer matig. Is  onderscheid gemaakt tussen dagelijke behoeften en de luxere branches ? Winkelwagens werken op dit gebied aanvullend.

In de plusvoorzieningen worden cultuur, uitgaan, sport en fitness als matig gekwalificeerd. Onder uitgaan worden cafés en restaurants gerangschikt. Ik heb wel eens horen beweren dat de alcoholconsumptie in Kaag en Braassem zo hoog is. Het jeugdig volk laat zich toch niet in Leiden of Noordwijk of elders vollopen? De (water)recreatie wordt als zeer hoog gewaardeerd. Maar ja, ten tijde van het onderzoek waren we nog geen vier campings kwijt geraakt.

Wat overlast en veiligheid betreft komt Kaag en Braassem er in het onderzoek redelijk tot goed vanaf. Ook de samenstelling van de bevolking (inkomens  en uitkeringen)  en de saamhorigheid wordt als goed  beoordeeld. Hoe staat het met de saamhorigheid tussen de kernen? Een goede beoordeling geldt ook voor de economie onderdelen bedrijvigheid en werk. Daarentegen worden openbaar vervoer en bereikbaarheid per auto als matig aangegeven. Dat laatste begrijp ik niet, want volgens mij is Kaag en Braassem uit alle richtingen via asfalt goed bereikbaar. Als straks de A4 en de N207 volledig verbreed  zijn nog beter. 

Bij de gemeentelijke dienstverlening krijgt Kaag en Braassem een zeer matig te incasseren. Dit op grond van een checklist van Biza en VNG. Wat tarieven betreft een zelfde kwalificatie. Dat lijkt logisch gelet op het hoge totaaltarief (895 euro per jaar) van ozb, reinigingsheffing en rioolheffing.

Voor de Holland Rijnlandgemeenten komt Elsevier/Louter tot de volgende rangschikking.

 • Oegstgeest (13)
 • Voorschoten (16)
 • Lisse (22)
 • Teylingen (26)
 • Leiderdorp (48)
 • Zoeterwoude (49)
 • Katwijk (81)
 • Noordwijkerhout (88)
 • Leiden (93)
 • Hillegom (128)
 • Noordwijk (168)
 • Rijnwoude (212)
 • Alphen aan den Rijn (215)
 • Kaag en Braassem (287)
 • Nieuwkoop (370)

Elsevier, verantwoordelijk voor de presentatie van het onderzoek, schrijft dat het geen zoektocht is naar slechte gemeenten. Bij vergelijkingen zijn er sterke en zwakke kanten en eindigen er gemeenten nu eenmaal boven- of onderaan.

In het onderzoek wordt ook het begrip “welstand” opgevoerd. Hieronder verstaat men, op grond van gegevens van het CBS, de verhouding tussen het percentage huishoudens met hoge inkomens en het percentage uitkerings-gerechtigden op de bevolking tussen 25 tot 65 jaar. Hier scoort Kaag en Braassem een keurige 15e plaats. Van de Holland Rijnlandgemeenten is alleen Oegstgeest op dit onderdeel beter: plaats 9. De meeste welstand schijnt zich in Rozendaal(Gld) te bevinden.

Welke waarde moet nu aan zo’n onderzoek worden toegekend ? Elsevier:

“De oordelen zijn relatief, gemeenten zijn met elkaar vergeleken”

Het is maar hoe je met elkaar vergelijkt. Anders springt Noordwijkerhout niet van plaats 285 naar 88. Ik heb niet de indruk dat daar binnen een jaar nu zoveel verbeteringen zijn opgetreden die deze sprong rechtvaardigen. Uit het feit dat ik al 39 jaar in Roelofarendsveen, nu gemeente Kaag  en Braassem, woon leid ik af dat dit voor mij tot op heden de beste woonplaats is. Woonbeleving is vooral een kwestie van gevoel. Anders was ik wel vertrokken. Ik ben gekke Henkie niet.

Bij inspraakgelegenheden buiten onze gemeente stel ik me dan ook als voor zoals ik me voel. Ambivalent wellicht, maar ambivalentie, daar is niets op tegen volgens onze grote volksschrijver, mits  Gods zegen er op rust en er structuur in zit.

Henk van Tol.

(Voorschotenaar, tijdelijk woonachtig in Kaag en Braassem)

Het alternatief Kaag en Braassemlied.

Hoe ruim zijn je plassen, je ligt er in voor je ’t weet,

gevuld met hemelwater en bukkerszweet.

De grasgroene polders, tegenwind op de dijk,

wie hier  wil sterven, eindigt als lijk.

’t Is druk in de Randstad en in ’t Groene Hart,

we zijn niet de enigen en ook niet apart.

Sloten en vaarten, dorpen alom,

wie nooit verder kijkt, blijft een beetje dom.

De kwekers, zij worden bukkers genoemd,

zijn dagelijks tot lang werken gedoemd.

Dat zweten en zwoegen, hoewel machinaal,

de financiële zorgen maakt hun boterham schraal.

Helaas geen oase, met het HSL gedreun,

de rijksweg A4 met het motorgekreun.

Schiphol met het gierend vliegtuiglawaai;

’t is kolere herrie, ik vind het niet fraai.

Dus wie hier blijft wonen, wees realist:

het waait, het regent, het stormt en het mist.

Geen casino, wel kroegen, Het  Haventje voorop,

dat is een plek waar ik graag even stop.

Verkwikt fiets ik verder langs RABO mijn bank,

daar licht ik de pet en prevel ik dank.

De coöperatie past goed op mijn poen,

je was wel een mafkees als je ’t Dirk liet doen.

Ik blijf hier maar wonen, doch ga veel op reis

en zie schone zaken voor een schapp’lijke prijs.

Na veilige thuiskomst, verzadigd, voldaan,

kan ik hier weer even mijn mannetje staan.

Want in K…aag en Braas…sem kom ik tot rust;

ik heb er menige schoonheid gekust.

De wereld is groot en de zeeën zijn wijd;

ik keer steeds weerom zonder angst, zonder spijt

Wanneer ik fietsend dit lied tracht te zingen,

laat ik het zachtjes een klein beetje swingen.

Ik let op de weg en houd mijn stuur recht,

want voor je het weet zak je weg in de Drecht.

Al roepend om hulp en snakkend naar asem

laat je  toch nog het leven in K…aag en Braas…sem.

Karel van Ballegooijen.

Advertentieblok 3