Advertentieblok

Advertentieblok


Musicalmiddag voor senioren

De stichtingen Welzijn Ouderen (STIWO) Hoogmade-Woubrugge en Leimuiden-Rijnsaterwoude houden op donderdagmiddag 20 oktober hun jaarlijkse najaarsbijeenkomst. In het cultureel centrum De Schuur in Hoogmade, zal het familiekoor Enjoy de musical Sjakie en de witte bangmakers opvoeren.

Om deze middag, die om 14.00 uur met koffie of thee met wat lekkers, bij te wonen. Zijn alle ouderen uit Bilderdam, Hoogmade, Leimuiden, Rijnsaterwoude en Woubrugge welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden en in de pauze is er ook nog tijd voor een lekker drankje.

Wie niet beschikt over vervoer kan telefonisch contact opnemen met Corry van Tol voor Bilderdam en Leimuiden via nummer 0172 507501, Truida de Graaf voor Rijnsaterwoude via nummer 0172 508177, Cees van Klaveren voor Woubrugge via nummer 0172 518777 of bij Trees van Benten via nummer 071 5018555

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Duidelijke uitslag stemming buslijn Hoogmade

Woensdag 13 juli heeft de gemeente Kaag en Braassem een bewonersavond gehouden in Hoogmade. Onderwerp van de bijeenkomst was de vernieuwde buslijn 182/249. De twee huidige lijnen worden eind 2011 samengevoegd tot één sterkere lijn, die in de spits vier maal in het uur gaat rijden.

De vraag van Connexxion aan Kaag en Braassem was of deze lijn door het dorp Hoogmade moet gaan rijden (via de Kerkstraat) of langs het dorp (via de Doespolderweg). Deze vraag is door de gemeente aan de bewoners voorgelegd en de stemming gaf een helder antwoord.

  • 83 mensen stemden voor de bus door het dorp (Kerkstraat)
  • 13 mensen stemden voor de bus langs het dorp (Doespolderweg)
  • 4 stemmen waren ongeldig

Reconstructie Kerkstraat
Volgend jaar start de gemeente ook met plannen om de Kerkstraat te reconstrueren tot een 30 km weg. In deze plannen wordt rekening gehouden met passerende bussen.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Inwoners Hoogmade stemmen over buslijn

In het vervoersplan van Connexxion is een aantal wijzigingen beschreven voor de dienstregeling van 2012. Het nemen van het besluit of de bus wél of niet door de kern Hoogmade moet gaan rijden, laat de gemeente Kaag en Braassem graag over aan de inwoners van Hoogmade. Daarom worden alle inwoners van Hoogmade uitgenodigd om hun stem uit te brengen tijdens een inloopavond op woensdag 13 juli van 19.00 tot 20.30 uur in ‘Het Drieluik’ op Kerkstraat 51b in Hoogmade.

Eén van de voorgestelde wijzigingen is om buslijn 249 en 182 te integreren tot één sterkere lijn, die tijdens de spits vier keer per uur rijdt.

Een bijkomend voorstel van Connexxion is om deze nieuwe lijn 182/249 niet meer door de kern Hoogmade te laten rijden, maar buitenom over de Doespolderweg (de huidige route van de 249). De reden hiervoor is dat het niet wenselijk is om acht keer per uur een bus door een woonerf (Kerkstraat) te laten rijden. Hierop heeft de gemeente Kaag en Braassem aangegeven dat de Kerkstraat begin volgend jaar gereconstrueerd wordt. Zolang de Kerkstraat ‘busvriendelijk’ wordt ingericht, dus zonder krappe versmallingen en steile drempels, heeft Connexxion geen bezwaar tegen de route door Hoogmade. Dit betekent echter wel dat de verkeersremmende maatregelen ook minder effect hebben op het overige verkeer, waardoor de Kerkstraat minder duurzaam veilig kan worden ingericht.

De uitslag van de stemming wordt in het Witte Weekblad bekend gemaakt.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

MMO 65 jaar

Op 15 juni 2011 is het 65 jaar geleden dat de R.K. voetbalvereniging “Met Moeite Opgericht”, M.M.O., gevestigd te Hoogmade is opgericht.

De voetbalvereniging M.M.O. is vlak na de oorlog, in 1946 opgericht en in de Vlietpolder op een simpel stuk weiland begonnen. Wie van de oprichters had toen durven dromen van de club die M.M.O. nu is: een bloeiende vereniging met ruim 200 leden en gehuisvest op een prachtig sportcomplex. Drie voetbalvelden, een handbalveld, lichtmasten een rijtje boompjes, wind en de molen.

Maar deze club heeft wat! Wat M.M.O. heeft is niet eenvoudig te omschrijven: charme, romantiek, strijdlust en “doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg”. M.M.O. is de vereniging van de mouwen opstropen en niet te lang discussiëren. Als het moet dan staan we er, maar na de wedstrijd is alles over en zijn er belangrijkere zaken in de wereld. M.M.O. is ook de vereniging van de vrijwilligers, de enige vereniging in de wijde omtrek waar het veldonderhoud in eigen beheer en met eigen middelen wordt gedaan. Bij M.M.O. is het altijd gezellig in de kantine: warmte en sfeer.

M.M.O. neemt een belangrijke plaats in in Hoogmade. Zo’n kwart van de inwoners van Hoogmade heeft op de een of andere manier iets met M.M.O. Wij hebben natuurlijk de spelende leden; zij spelen op zaterdag (de jeugd) of zondag (de senioren) hun wedstrijd. Voetballen is immers een leuke vrijetijdsbesteding. Of je nu veel talent hebt en in het eerste elftal speelt of dat je wat minder in je mars hebt en in een lager elftal een balletje trapt. Dan zijn er de vrijwilligers; zij zorgen ervoor dat een ieder in staat is om te spelen. Heel veel werk wordt door hen gedaan en dat allemaal onder het hoofdstuk hobby. Verder zijn er de vele supporters van M.M.O.; lekker op zaterdag en/of zondag naar de wedstrijd kijken. In goede tijden komen er wat meer dan in mindere tijden, maar voor een ieder geldt: even naar buiten, gezellig een biertje doen, hup M.M.O.! En dan zijn er natuurlijk onze sponsors. Veel van de plaatselijke bedrijven steunen M.M.O. via een reclamebord, het schenken van een bal of het sponsoren van een elftal. Deze sponsors zijn en worden steeds belangrijker voor onze vereniging.

Vijfenzestig jaar M.M.O. betekent 65 jaar sport en plezier in ons dorp. Er is bijna geen huisgezin in Hoogmade te vinden dat niet op de een of andere manier met M.M.O. te maken heeft of had. 65 Jaar M.M.O. betekent ook dat er een enorm aantal personen voor onze vereniging in de weer is geweest. Voor 65 jaar kampioenschappen en andere hoogtepunten, evenals de tientallen activiteiten die voor en door M.M.O. worden en werden georganiseerd.

Op de volgende …. Jaar. Dan zal onze jeugd moeten voortzetten wat door de voorafgaande generaties is opgebouwd. Dat dat moeilijk zal worden lijkt onontkoombaar, gezien er in Hoogmade al jarenlang geen nieuwbouw meer heeft plaats gevonden. Desondanks hebben wij alle vertrouwen in de toekomst!

Verder nog:

– Op 1 juni 2008 zijn de voetbal- en de handbalvereniging gefuseerd tot sportvereniging M.M.O. De handbalvereniging –opgericht op 23 mei 1953- speelde ook al vanaf de oprichting op de velden van de voetbalvereniging. Na de fusie zijn de kleuren van het clubtenue van de handbaldames rode broek en een rood/wit shirt gebleven. Het clubtenue van de voetballende leden bestaat uit een groene broek en een groen/wit shirt.

– Het publiek: M.M.O.’s twaalfde man, bekend van boerenkool en fakkels, maar bovenal door hun sportiviteit en grote mate van deskundigheid. 

– De feestelijkheden rondom het 65-jarig bestaan zijn op vrijdag 27 mei a.s. op het sportcomplex van M.M.O.
– Om 18.00 uur is de start van een clubtoernooi voor alle leden –zowel voetbal- als handballeden.
– Na afloop van het toernooi is een feestavond met de Hoogmadese band Later or Never en DJ Jeroen.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Herinrichting speelvoorzieningen

De gemeente Kaag en Braassem richt een tweetal plekken in Hoogmade opnieuw in met speeltoestellen voor kinderen t/m 5 jaar. Het gaat om de volgende locaties:

  • Europaplantsoen (voorstel 1)
  • Pieter van Hemerenplantsoen naast nummer 34 (voorstel 2)

Er zijn twee inrichtingsschetsen gemaakt. Deze kunt u bekijken door de presentatie onderaan deze pagina te downloaden.

Vragen of suggesties?
Op donderdag 12 mei van 19.00 tot 20.00 uur zijn de heer Van der Wal en mevrouw Pathuis aanwezig in het Drieluik in Hoogmade om uw vragen te beantwoorden. De ontwerpen zijn op deze avond in te zien. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen, via info@kaagenbraassem.nl.  

U kunt reageren tot 16 mei 2011. Daarna wordt overgegaan tot het aanschaffen van de toestellen. Deze worden 8 tot 12 weken later geplaatst.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Jan van Schie sportvrijwilliger 2011

Jan van Schie is uitgeroepen tot sportvrijwilliger van het jaar. Hij ontving uit handen van burgemeester Van der Velde-Menting ontving hij de bokaal behorende bij de titel.

Sportvrijwilligers 
Zonder vrijwilligers zijn er geen sportverenigingen, geen sportevenementen en is de sociale binding in onze dorpen een stuk minder. Op initiatief van de Stichting Sportpromotie Kaag en Braassem is er daarom een verkiezing opgezet om de sportvrijwilliger van het jaar te huldigen.
Er zijn vier voordrachten gedaan. Uit de voordrachten is één persoon getrokken die dit jaar het boegbeeld is van de sportvrijwilligers in Kaag en Braassem.

Jan van Schie
Het lot heeft bepaald dat de sportvrijwilliger 2011 Jan van Schie uit Hoogmade is. Hij is actief voor zowel IJsclub Hoogmade, als IJsvereniging Woubrugge en daarnaast zet hij zich in voor de wielerclub uit Hoogmade. Het is een man die de verschillende facetten van het vrijwilligerswerk combineert. Hij voert bestuurlijke functies uit, maar staat ook zijn mannetje op het ijs. Jan is penningmeester en lid van de jeugdcommissie van IJsclub Hoogmade en daarnaast is hij schaatstrainer van de jeugd van zowel IJsclub Hoogmade als IJsvereniging Woubrugge.

Hiernaast is hij secretaris jeugdschaatsen van het District Sassenheim van het Gewest Zuid-Holland van de KNSB. Hij coördineert het vakantieschaatsen in de Leidse Schaatshal in de herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie en geeft dan ook bijna iedere dag zelf les, naast de trainingen van de bovengenoemde ijsclubs.
Jan is ook secretaris van de Wielerclub Hoogmade, waar hij zelf graag met mee fietst. Jan toont betrokkenheid en affiniteit bij al zijn vrijwilligerswerk. Hij heeft aandacht voor de techniek van de sport en zeker ook voor het eigene en de kwaliteiten van de individuele sporter.

Sjors Volwater, George ten Cate en Erik Borst
De andere drie vrijwilligers die zijn voorgedragen zijn Sjors Volwater die veel vrijwilligerswerk verricht voor Zwem- en Poloclub Alkemade. Hij verzorgt al meer dan 15 jaar het clubblad van de vereniging en daarnaast is hij de huisfotograaf van de club.

Hiernaast is George ten Cate door sv ROAC voorgedragen. Hij is achter de schermen en achter de bar zeer actief. Hij is dagelijks op het Hertogspark te vinden en doet allerlei klussen zoals beheer van het clubhuis, groenbeheer, allerhande hand- en spandiensten met betrekking tot verbouwingen en renovaties. In zijn jongere jaren was hij elftalleider en keeperstrainer bij ROAC.

De laatste voordracht is afkomstig van sportvereniging MMO. Zij hebben Erik Borst voorgedragen, die al meer dan 20 jaar vrijwilliger is voor deze vereniging. In die tijd heeft hij tal van vrijwilligersfuncties vervuld, zoals grensrechter, leider, jeugdtrainer, commissielid, organisator van jeugdkampen en tal van andere activiteiten.

Uit deze voordrachten blijkt duidelijk dat het stuk voor stuk om kanjers gaat. Mensen die we niet kunnen missen in ons verenigingsleven en af en toe een schouderklopje verdienen.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Leiderdorp - Man aangehouden na diefstal boomstammen

Op dinsdagmiddag 1 maart zag een getuige dat twee mannen boomstammen aan het zagen waren in het sportpark de Bloemerd.

Een medewerker van de gemeente sprak de mannen aan. Eén man reed vervolgens weg in een bestelbus en de ander wilde zijn gegevens niet geven. De politie werd gewaarschuwd en de 64-jarige man uit Hoogmade werd aangehouden. De politie maakt proces-verbaal op.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Verdachten van mishandelingen aangehouden

De politie heeft zondag 9 januari drie Leidenaren van 19 jaar aangehouden op verdenking van het plegen van openlijk geweld. Een van de verdachten werd rond 03.45 uur al aangehouden op de Oude Vest.

De twee anderen werden in de loop van de dag aangehouden in het bureau waar ze al waren aangehouden voor een andere mishandeling in het centrum. Twee broers uit Oegstgeest van 18 en 22 jaar hebben inmiddels aangifte gedaan.

Even na 03.30 uur kreeg een groep vrienden woorden met twee jongens in een eetgelegenheid op de Haarlemmerstraat. De groep vrienden verliet de zaak toen één van de jongens zich agressief opstelde. De groep liep naar hun fietsen, echter daar begon de jongen te trekken aan de rijwielen en te duwen tegen een 19-jarige Leidenaar en een 18-jarige jongen uit Hoogmade. De groep vrienden probeerde weg te lopen maar werden op de Donkersteeg mishandeld door een groep jongens. De Leidenaar raakte bewusteloos toen hij werd geslagen. Agenten die na de melding ter plaatse kwamen kregen van een omstander signalementen van twee verdachten. Een van de verdachten werd kort daarna aangehouden. De Leidenaar werd overgebracht naar het LUMC. Hij liep vermoedelijk een hersenschudding op.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Advertentieblok